BASTIR-ÇEK (Presspull)
   PRESSPULL (Bastır ve Çek)
   
1.TANITIM
     Presspull, 3D resimlerin düz yüzeylerine tıklanarak verilen ölçü kadar kalınlaştırılması veya inceltilmesi için kullanılan çok kullanışlı ve pratik bir komuttur. Ayrıca Region komutuyla alan yapılmış 2D yüzeyler de verilen ölçü kadar kalınlaştırılmaktadır.
     Komuta aşağı yollardan biriyle girilir:
    ♦ Klavyeden PRESSPULL  yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:PRESSPULL

    ♦ Modelling Toolbar ►Presspull         (Modelleme Araç Çubuğu Bastır-Çek)
    ♦ Ribbon
 Home Tab Modelling Panel Presspull
      (Komut Şeridi
 Home Sekmesi  Modelleme Paneli  Bastır- Çek)

   
2.YÜZEYİN KALINLAŞTIRILMASI
     Yüzeylerin kalınlaştırılması için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Presspull  komutu çalıştırılır.
        Command: PRESSPULL 

    2. Kalınlaştırılacak  yüzey içinde herhangi bir yere Mouse sol tuşu ile tıklanır
(Şekil 1)
        Select object or bounded area:
        (Obje veya kapalı alan seçiniz)
    3. Kalınlaştırma değeri girilir ve Enter
 tuşuna basılır
(Şekil 2). Sayı değerinin önüne (eksi) işareti konulursa kalınlık incelir.
        Specify extrusion height or [Multiple]:50
  
    3. Komuttan çıkmak için hiçbir şey yazmadan Enter
 tuşuna basılır.
         Select object or bounded area: 


 
       Şekil 1:Kalınlaştırılacak  yüzey             Şekil 2:Kalınlaştırılmış yüzey

      Şekil  3’ de gösterilen 2d yüzey Presspull komutuyla 25 mm kalınlaştırılmıştır.


                       Şekil 3:Kalınlaştırılmış 2d yüzey

   3.YARIM DELİKLERİN AÇILMASI
    3d objeler üzerinde yarım kalmış delikler çok kolay şekilde boydan boya delik haline getirilirler. Bunun için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Presspull  komutu çalıştırılır.
        Command: PRESSPULL 

    2. Yarım delik  yüzey içinde herhangi bir yere Mouse sol tuşu ile tıklanır
(Şekil  4)
        Select object or bounded area:
         (Obje veya kapalı alan seçiniz)
    3. Parçanın dolu kısmının içinden geçilerek açılacak tarafa doğru sürüklenir ve tekrar tıklanır. Bu şekilde delik boydan boya açılmış olur
(Şekil 5). Enter  tuşuna basılarak komuttan çıkılır.

   
         Şekil 4:Yarım delik                    Şekil  5:Delik                              

    4. Eğer, seçilen yüzey deliğin açık tarafına sürüklenir ve tekrar tıklanırsa delik yerine çıkıntı meydana gelir (Şekil 6). Enter  tuşuna basılarak komuttan çıkılır.


                    Şekil 6:Çıkıntı   

 

SPONSORLAR