/
/
/
OBJELERİ ÇIKARMA (Subtract)
OBJELERİ ÇIKARMA (Subtract)
   SUBTRACT (Çıkarma)
    1.TANITIM
    Subtract, iki bölgeyi veya iki katı objeyi birbirlerinden çıkarmak için kullanılan bir komuttur. Önce objeler çizilir. Move komutuyla taşınarak yerlerine yerleştirilirler ve sonra çıkarma işlemine tabi tutulurlar. Ana objede çıkarılan objeler büyüklüğünde boşluk oluşturulur.
    Komuta aşağıdaki yollardan girilebilir:
    ♦ Klavyeden  SUBTRACT veya SU yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:SU

     Modify Menu ►Solid Editing Subtract  
       (Düzenleme Menüsü Katı Model Düzenleme  Çıkarma)
     Modeling Toolbar Subtract    (Modelleme Araç Çubuğu Çıkarma)
      Ribbon Home Tab Solid Editing Panel Subtract  
        (Komut Şeridi  Home Sekmesi  Soid Editing Paneli Çıkarma)

   2.İKİ OBJENİN BİRBİRİNDEN ÇIKARILMASI
    İki objeyi birbirinden çıkarmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Subtract komutu aktif yapılır.
        Command:SU

    2.Önce ana obje seçilir
(Şekil 1). Komutun devamı için Enter  tuşuna basılır.
        Select objects:P1               (Ana obje seçilir)

        Select objects:                (Komutun devamı için)
    3.Çıkarılacak obje seçilir. Çok sayıda çıkarılacak obje art arda seçilir.İşlemi bitirmek için Enter tuşuna basılır
(Şekil 2).
        Select objects:P2               (Çıkarılacak obje seçilir)
        Select objects:                (Komutun sonuçlandırılması için)

         
 
 Şekil 1:Ana ve çıkarılacak objeler         Şekil 2:Çıkarma sonucu

 

SPONSORLAR