ÇOKLU KATI (Polysolid)
    POLYSOLID (Çoklu Katı) 
   1.TANITIM
     Polysolid, genişliği ve yüksekliği önceden ayarlanmış duvar şeklinde katı model (Şekil 1) oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Ayrıca Polysolid komutuyla mevcut 2D objelerden geçen duvar şeklinde katı model oluşturulabilir.

 
                    Şekil 1:Çoklu katı model               

    Polysolid komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden POLYSOLID veya PSOLID yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:PSOLID

    ♦ Draw Menu ►Modeling Polysolid       
       (Çizim Menüsü
 Modelleme Çoklu Katı Model)
    ♦ Modeling Toolbar
Polysolid
       (Modelleme Araç Çubuğu
Çoklu Katı Model)
    ♦ Ribbon 
Home Tab Modeling Panel Polysolid 
       (Komut Şeridi  
Home Sekmesi  Modelleme Paneli Çoklu Katı Model)

   2.DOĞRUDAN ÇOKLU KATI MODEL ÇİZİMİ
    Ekranda doğrudan çoklu katı model çizimine başlanmadan önce, komut seçeneklerini kullanarak genişlik ve yükseklik değerlerinin ayarlanması gerekir. Yatay ve dikey duvar çizilecekse Ortho  modu açık tutulur.
    Komutu uygulamak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Polysoid komutu çalıştırılır.
        Command:PSOLID 

    2. Duvarın genişliğini ayarlamak için Width  
(Genişlik) seçeneği kullanılır ve klavyeden W yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]: W

        (Başlangıç noktasını belirtiniz veya [Obje/Yükseklik/Genişlik/Ayar]:Genişlik
    3. Duvarın genişlik değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
        Specify width <5.0000>: 20
         (Genişliği belirtiniz)
    4. Duvarın yüksekliğini ayarlamak için Height  
(Yükseklik) seçeneği kullanılır ve klavyeden H yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]: H

        (Başlangıç noktasını belirtiniz veya [Obje/Yükseklik/Genişlik/Ayar]:Yükseklik
    5. Duvarın yükseklik değeri girilir ve Enter tuşuna basılır.
        Specify height <80>: 280
        (Yüksekliği belirtiniz)
    6. Duvarın başlayacağı yer tıklanır.
        Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]: P1

        (Başlangıç noktasını belirtiniz veya [Obje/Yükseklik/Genişlik/Ayar]:
    7. İmleç duvarın geçeceği yönlerde tutulur ve klavyeden ölçü yazılarak Enter  tuşuna basılır
(Şekil 2).

  
                  Şekil 2:Duvar çizimi                               Şekil  3:Duvarın geçeceği yol

        Specify next point or [Arc/Undo]: 300    (P2)
        (Bir sonraki noktayı belirtiniz veya [Yay/Gerial]
        Specify next point or [Arc/Undo]: 100    (P3)
        Specify next point or [Arc/Undo]: 300    (P4)
        Specify next point or [Arc/Close/Undo]: 350    (P5)
        Specify next point or [Arc/Close/Undo]:     (Komutu sonlandırmak için)

   3.2D OBJELERİ KULLANARAK ÇOKLU KATI MODEL ÇİZİMİ
    2D çizim komutlarıyla çoklu katı modelin geçeceği yol Line komutuyla Top  görünüm ekranında çizilir ve Pedit komutuyla birleştirilerek tek obje haline getirilir (Şekil  3).
    Yukarıda anlatıldığı gibi çoklu katı model çizimine başlanmadan önce,  komut seçeneklerini kullanarak genişlik ve yükseklik değerleri ayarlanır.
    2D obje kullanarak duvar çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Polysoid komutu çalıştırılır.
       Command:PSOLID 

    2. Duvarın geçeceği yolu seçmek için Object  
(Obje) seçeneği kullanılır ve klavyeden O yazılıp Enter  tuşuna basılır.
     Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]: O

      (Başlangıç noktasını belirtiniz veya [Obje/Yükseklik/Genişlik/Ayar]:Obje
    3. 2D obje seçilir ve işlem bitirilir
(Şekil 4). Objeye göre çizimde Şekil 5’ de başka bir örnek çizim görülmektedir.
      Select object :P1          (Objeyi seçiniz)


   
   
              Şekil  4:Duvar                           Şekil  5:Örnek çizim                   

   4.JUSTIFY (Ayar) SEÇENEĞİ
    Justify seçeneği kullanılarak duvarın, tıklanan yerin neresine yerleştirileceği belirlenir. İşlem için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Polysoid komutu çalıştırılır.
        Command:PSOLID 

    2. Justify  (Ayar) seçeneği için klavyeden J yazılıp Enter  tuşuna basılır.
       Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]: J

    3. Ayar için alt seçenekler görüntülenir. Left seçilirse duvar sola, Right seçilirse duvar sağa yerleşir. Center seçilirse duvar tam ortaya yerleşir.
        Enter justification [Left/Center/Right]
:L Sol seçeneği
    4. Duvarın geçeceği yolu seçmek için Object  
(Obje) seçeneği kullanılır ve klavyeden O yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]: O

    5. Yol seçilir ve işlem bitirilir
(Şekil  6). Duvar yolun sol tarafına yerleşir.
         Select object :P1          (Objeyi seçiniz)


 
   Şekil  6:Duvar sol tarafta

 

SPONSORLAR