TAKOZ (Wedge)
    WEDGE (Takoz)
    1.TANITIM
    Tabanı XY düzlemine, yüksekliği Z eksenine paralel ve üst yüzeyi X ekseni yönünde eğimli bir yüzeye sahip 3 boyutlu üçgen prizma oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Bütün parametreleri Box komutunda olduğu gibidir. Takozun kenarlarının X, Y ve Z eksenlerine paralel olması için durum çubuğu üzerindeki Orthomode düğmesi üzerine tıklanarak kapalıysa açılır. F8 tuşuna basılarak da aynı görev yapılır.
    Wedge komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden WEDGE veya WE yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:WE

     Draw Menu ► Modeling ► Wedge       (Çizim Menüsü Modelleme Takoz)
      Modeling Toolbar
Wedge                  (Modelleme Araç Çubuğu Takoz)
    ♦  Ribbon 
Home Tab Modeling Panel Wedge 
       (Komut Şeridi Home Sekmesi Modelleme PaneliTakoz)

   2.TAKOZ (Wedge) ÇİZME
    Takoz çizimi, kutu (box) çiziminin benzeridir. Burada dikkat edilmesi gereken husus UCS’ nin doğru yerleştirilmesidir. Çünkü X ekseninin yönü takozun eğim yönüdür. Burada kenar uzunlukları girilerek takoz çizimi yapılacaktır. Diğer çizim metotları için Box komutuna bakılmalıdır.
    Çizim için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Wedge komutu çalıştırılır.
         Command:WE

    2. Takozun birinci köşesi için mouse’ ın  sol tuşuyla ekrana tıklanır.
        Specify  first corner or [Center]:P1
        (Takozun birinci köşesini belirtiniz veya [Merkez] (Mouse ile belirlenir)

    3. Length  (Uzunluk) seçeneği için klavyeden L yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Specify other corner or [Cube/Length]:L 

        (Diğer köşeyi belirleyiniz veya [Küp/Uzunluk]):Uzunluk seçeneği
    4. Uzunluk, genişlik ve yükseklik değerleri sırayla yazılıp Enter  tuşuna basılır ve takoz çizilir
(Şekil 1).
        Specify length:120                        (Uzunluğu belirtiniz-x ekseni yönünde)
        Specify width:70                           (Genişliği belirtiniz-y ekseni yönünde)
        Specify height or [2Point]:60       (Yüksekliği belirtiniz veya […]-z ekseni yönünde)

   
                      Şekil 1:Ucs ve Takoz                                      Şekil 2:Küp takoz

    5. Cube (Küp)  seçeneğiyle  Box komutunda olduğu gibi tüm ölçüleri aynı olan takoz çizilir (Şekil 2).
    6. Center (Merkez) seçeneğiyle Box komutunda olduğu gibi boyut ölçüleri, merkezin iki tarafına yarım olarak eşit alınır.
    7. 2Point
(İki Nokta) seçeneği seçilirse yükseklik tıklanan iki nokta arsı kadar olacaktır.
 

SPONSORLAR