/
/
/
DÖNDÜREREK KATI MODEL OLUŞTURMA (Revolve)
DÖNDÜREREK KATI MODEL OLUŞTURMA (Revolve)
   REVOLVE (Döndürerek Katı Model Oluşturma)
   1.TANITIM
     Revolve komutuyla kapalı eğriler bir eksen etrafında döndürülerek katı model elde edilirler. Döndürülen cisimler 360 derece döndürülebildiği gibi istenilen açı kadar da döndürülebilir. Döndürülecek 2d objeler kapalı Polyline (birleşik çizgi) veya Region komutuyla yapılmış alan olması zorunludur. Blok resimler döndürülemezler. Bir eksen etrafında çok sayıda kapalı alan bir defada döndürülebilir.    
    Revolve komutuna giriş yerleri:
    ♦ Klavyeden REVOLVE veya REV yazılıp Enter 
 tuşuna basılır.
       Command:REV

    ♦ Draw Menu ►Modelling Revolve     (Çizim Menüsü Modelleme Döndürme)
    
 Modelling Toolbar Revolve         (Modelleme Araç Çubuğu Döndürme)
    
♦ Ribbon Home Tab Modelling Panel Revolve
      (Komut Şeridi
Home Sekmesi Modelleme Paneli Döndürme)

   2.BİR EKSENE GÖRE DÖNDÜRME
    Döndürülecek cisimlerin kesitinin yarısı çizilir, birleşik çizgi veya alan haline getirilir. Döndürme ekseni olarak bir doğru çizilir veya objenin bir kenarı seçilebilir. Döndürülen objenin yüzey modelimi yoksa katı model mi olacağı MOde seçeneğiyle önceden belirlenebilir. Bu durum diğer komutlar için de aynıdır.
    Objelerin kesitleri ve döndürme ekseni Top, Front gibi görünüm ekranlarında çizilirler ve Revolve komutu bu ekranlardayken de uygulanabilir. SW Isometric üzerine tıklanarak izometrik (3d) ortamına geçilir ve katı model açıkça görülür. Kesit ile eksen arasında boşluk varsa katı modelin içi de boş olur.
    Revolve komutunu uygulamak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.Revolve  komutu çalıştırılır.
       Command: REV

    2.Döndürülen modelin yüzey modelimi yoksa katı modelmi olacağı MOde seçeneğiyle önceden belirlenebilir. Klavyeden MO yazılıp Enter tuşuna basılır. Default seçenek katı modeldir.
        Select objects to sweep or [MOde]: MO

    3.Yüzey modelleme için SUrface seçeneği, katı modelleme için SOlid seçeneği kullanılır. Biz burada SOlid seçeneğini kullanacağız. Klavyeden SO yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] : SO

    4. Döndürülecek obje seçilir. Komutun devamı için Enter  tuşuna basılır.
        Select objects to revolve or [MOde]:P1   (Döndürülecek objeleri seçiniz veya mod)

        Select objects to revolve or [MOde]:          (Seçme işlemini bitirmek için)
    5. Döndürme ekseninin başlangıç noktası seçilir.
        Specify  axis start  point for  or define axis by [….]:P2

        (Döndürme ekseni için başlangıç noktasını belirtiniz veya eksen tanımlayın [..])
    6. Döndürme ekseninin bitiş noktası seçilir 
(Şekil  1).
        Specify axis endpoint:P3           (Eksenin bitiş noktasını belirtiniz.)
    7. Döndürme açı değeri girilir Enter  tuşuna basılır. Döndürme açısı olarak istenilen açı değeri girilebilir. Default açı 360 derecedir
(Şekil 2).
        Specify angle of revolution or [STart  angle/…] <360>:360   
        (Döndürme açısını belirtiniz [Başlangıç açısı] <360>:360 derece)

    
         Şekil 1:Kapalı obje ve eksen                Şekil 2:Döndürme sonucu

   3.BİR KENAR ETRAFINDA DÖNDÜRME
    Kapalı alanın bir kenarı etrafında döndürme yapılabilir. Bu durumda ortada boşluk meydana gelmez. Bir kenar etrafında döndürmek için işlem sırası:
    1. Revolve  komutu çalıştırılır.
        Command: REV 

    2. Döndürülecek obje seçilir. Komutun devamı için Enter  tuşuna basılır.
        Select objects to revolve or [MOde]:P1   (Döndürülecek objeleri seçiniz veya mod)

        Select objects to revolve or [MOde]:           (Seçme işlemini bitirmek için)
     3. Döndürme ekseninin başlangıç noktası için kenarın birinci ucu seçilir.
         Specify  axis start  point for  or define axis by [….]:P2
         (Döndürme ekseni için başlangıç noktasını belirtiniz veya eksen tanımlayın [..])
     4. Döndürme ekseninin bitiş noktası için kenarın ikinci ucu seçilir.
         Specify axis endpoint:P3           (Eksenin bitiş noktasını belirtiniz.)

     5. Döndürme açı değeri girilir Enter  tuşuna basılır. Döndürme açısı olarak istenilen açı değeri girilebilir. Burada 270° değeri girilmiştir
(Şekil 3).
         Specify angle of revolution or [STart  angle/…] <360>:270   
         (Döndürme açısını belirtiniz [Başlangıç açısı] <360>:270 derece)

 
      Şekil 3:Bir kenar etrafında döndürme                    Şekil 4:Kesit ve UCS

   4.X, Y, Z EKSENLERİ ETRAFINDA DÖNDÜRME
    Komut uygulanmadan önce döndürülecek objenin yarım kesiti 2D çizim komutlarıyla çizilir ve alan haline getirilir. Eksenler etrafında döndürmek için:
    1. Koordinat eksenleri UCS komutuyla kesitin uygun bir köşesine taşınır
(Şekil  4).
         Command: UCS 
         Specify origin of UCS or […….] : P1     (UCS’ nin merkezini belirleyin)
         Specify point on X-axis or :  (UCS’ nin konumunu onaylamak için)
    2. Revolve  komutu çalıştırılır.
         Command: REV 

    3. Döndürülecek obje seçilir. Komutun devamı için Enter  tuşuna basılır.
         Select objects to revolve or [MOde]: P1
         Select objects to revolve or [MOde]:

    4. Hangi eksen kullanılacaksa  klavyeden yazılır ve Enter É tuşuna basılır. Biz burada X eksenini seçtik.
         Specify  axis start  point for  or define axis by [Object/X /Y/Z]:X

    5. Döndürme açı değeri girilir Enter  tuşuna basılır. Döndürme açısı olarak istenilen açı değeri girilebilir. Biz burada 360 değerini girdik. Sonuç
Şekil  5’ deki gibi olur.
         Specify angle of revolution or [STart  angle/…] <270>:360
  
         (Döndürme açısını belirtiniz [Başlangıç açısı] <270>:360 derece)

    6.  Y ve Z eksenleri etrafında döndürülecekse yine aynı yol takip edilir.

 
 Şekil 5: X ekseninde döndürme

 

SPONSORLAR