/
/
/
YÜKSEKLİK VERME-KALINLAŞTIRMA (Extrude)
YÜKSEKLİK VERME-KALINLAŞTIRMA (Extrude)
    EXTRUDE (Yükseklik Verme-Kalınlaştırma)
   1.TANITIM

    2 boyut komutlarıyla çizilmiş kapalı objelere yükseklik vererek içi dolu katı cisim elde etmek için Extrude, komutu kullanılır. Kapalı objeler Pedit, Join komutlarıyla Polyline haline veya  Region komutuyla alan haline getirilmesi gerekir. Circle, Ellipse, Rectangle ve Polygon komutlarıyla çizilmiş objeler doğrudan katı model haline getirilirler. Pedit, Join ve Region komutlarıyla ilgili bilgi için ilgili konulara bakınız. 
    Extrude komutuyla, seçilmiş kapalı objelere kalınlık ve eğim verilerek  prizma, pramit, silindir ve koni  gibi  katı cisimler elde edilir. Objeler Wireframe (Telkafes) görünümdeyken yanal yüzeylerdeki çizgi sayısı ISOLINES sistem değişkeniyle ayarlanır. 
    Extrude komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Klavyeden EXTRUDE veya EXT yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:EXT

    ♦ Draw Menu ►Modelling  Extrude         (Çizim Menüsü  Modelleme Kalınlaştır)
    ♦ Modelling Toolbar
► Extrude                   (Modelleme Araç Çubuğu  Kalınlaştır)
    ♦ Ribbon
Home Tab  Modelling Panel  Extrude  
      (Komut Şeridi
Home Sekmesi Modelleme Paneli  Kalınlaştır)

   2.YÜKSEKLİK VERİLEREK KATI MODEL OLUŞTURMA 
    Bu yöntemde seçilmiş ve birleşik çizgi veya bölge haline getirilmiş iki boyutlu objelere yükseklik verilerek yanal ayrıtları paralel prizmatik cisimler elde edilir. Default yöntemdir. Bina duvarları, düz dişli çark ve zincir dişlileri gibi kalınlığı her yerde aynı olan cisimler bu yöntemle 3D olarak çizilebilirler.
    2D ortamından 3D ortamına geçmek için çalışma alanının sol üst kısmından görünüm çeşitlerinden SW Isometric, görüntü stillerinden Conceptual seçilmelidir (Şekil 1).

    Hemen şunu hatırlatalım tekrar 3D ortamından 2D ortamına geçmek için görünüm çeşitlerinden Top, görüntü stillerinden 2D Wireframe seçilmelidir.


                             Şekil 1:Görünüm çeşitleri ve görüntü stilleri

    Objelere yükseklik vermek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Extrude  komutu çalıştırılır.
        Command: EXT 

    2.Yükseklik verilen modelin yüzey modelimi yoksa katı modelmi olacağı MOde seçeneğiyle önceden belirlenebilir. Klavyeden MO yazılıp Enter  tuşuna basılır. Default seçenek katı modeldir.
      Select objects to extrude or [MOde]: MO

    3. Yüzey modelleme için SUrface seçeneği, katı modelleme için SOlid seçeneği kullanılır. Biz burada SOlid seçeneğini kullanacağız. Klavyeden SO yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] : SO

    4. Yükseltilecek obje seçilir. Komutun devamı için Enter É tuşuna basılır.
        Select objects to extrude [MOde]:P1    (Yükseltilecek objeleri seçiniz)
        Select objects to extrude [MOde]:
   (Seçme işlemini bitirip komutun devamı için)
    5. Yükseklik değeri girilir ve Enter É tuşuna basılır (Şekil 2).

        Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression]:30
        (Kalınlaştırma yüksekliğini belirtiniz veya [Yön/Yol/Eğim açısı/Expres])

 
                    Şekil 2: 2 boyut resmin üç boyut resme dönüşmesi

   3.YÜKSEKLİK VE EĞİM AÇISI VERİLEREK KATI MODEL OLUŞTURMA 
    Bu seçenek ile seçilmiş 2D objelere yükseklik vererek yanal ayrıtları koni veya piramide benzeyen katı model cisimler elde edilir.
    Eğimli yükseklik vermek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Extrude  komutu çalıştırılır.
        Command: EXT 

    2. Yükseltilecek obje seçilir. Komutun devamı için Enter  tuşuna basılır.
        Select objects to extrude [MOde]:P1         (Kalınlaştırılacak objeleri seçiniz)
        Select objects to extrude [MOde]:
        (Seçme işlemini bitirnek için)
    3. Eğim vermek için Taper seçeneği kullanılır. Klavyeden T yazılıp Enter
 tuşuna basılır
        Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/…]:T

         (Kalınlaştırma yüksekliğini belirtiniz veya [Yön/Yol/Eğim açısı]
    4. Eğim açısı girilir ve Enter
 tuşuna basılır. Eğim açısı Z ekseniyle yaptığı açıdır.
        Specify angle of taper for extrusion or [Expression] <0>: 15

         (Kalınlaştırma eğim açısını belirtiniz)
    5. Yükseklik değeri girilir ve Enter
 tuşuna basılır (Şekil 3).
        Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/…] <30.0000>: 50
        (Kalınlaştırma yüksekliğini belirtiniz veya [Yön/Yol/Eğim açısı]:30 mm yükseklik)
        Şekil 4’ te başka bir örnek görülmektedir.

 
                 Şekil 3:Seçilmiş obje                                       Şekil 4:Örnek   

   4.“3D YAZI” OLUŞTURMA
    Yazıya  yükseklik verilerek 3D obje haline getirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Top, Front gibi görünüm ekranlarından birinde yazı Mtext  yazı komutuyla ekrana yazılır (Şekil 5).  Biz Front  görünümü tercih ettik.

 
                 Şekil 5:Yazı

    2. Front  ekranında önce yazı dağıtılarak parçalara ayrılır. Yazıyı dağıtmak için aşağıdaki yol kullanılır:  
       ♦ Ekranın üst kısmında bulunan menü çubuğundaki  Express menüsü üzerine tıklanır.
       
♦ Text komut düğmesine tıklanır. Yan tarafta yeni komutlar görüntülenir (Şekil 6).   

 
               Şekil 6:Yazıyla ilgili komutlar                                           Şekil 7:Dağıtılmış yazı

      ♦ Explode Text (Yazıyı Dağıt) komutuna tıklanır. Hemen ardından yazı seçilir. Enter tuşuna basılır ve yazı dağıtılır (Şekil 7).  Hemen şunu belirtelim izometrik ortamda yazı dağıtılamıyor.
    3. SW Isometric  düğmesine tıklanarak izometrik görünüme geçilir
(Şekil 8).
    4. Extrude  komutu aktif yapılır. Tüm harfler pencere yöntemiyle seçilir ve 5 mm kalınlık verilerek işlem  tamamlanır (Şekil 9). Yazının gerçek renginde görünmesi için görüntü stillerinden Realistic  seçilir.

  
        Şekil 8:İzometrik görünüm                                    Şekil 9:3D yazı

  

SPONSORLAR