PİRAMİT (Pyramid)
  PYRAMID (Piramit) 
   
1.TANITIM
    Tabanı düzgün çokgen olup yanal ayrıtları tepe bir noktada birleşen cisimlere piramit denir. Piramitlerin tepe noktası sivri veya kesik olabilir (Şekil 1). Piramit çiziminde Pyramid komutu kullanılır. Piramit çizmek için değişik yollar vardır ve bunlar sırayla anlatılacaktır.

   
                         Şekil 1:Piramit çeşitleri                  

    Pyramid (Piramit) komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden  PYRAMID veya PYR  yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
       Command:PYR

     Draw Menu ► Modeling Pyramid      (Çizim Menüsü  Modelleme ► Piramit)
    
 Modeling Toolbar ► Pyramid                 (Modelleme Araç Çubuğu ► Piramit)
    
 Ribbon Home Tab ► Modeling Panel Pyramid
       (Komut Şeridi
Home Sekmesi Modelleme Paneli Piramit)

   2.KENAR SAYISINA (Sides) GÖRE PİRAMİT ÇİZİMİ
    Kenar sayısına göre piramit çiziminde Sides (Kenarlar) seçeneği kullanılır. Program, default olarak piramidin tabanını 4 kenar ve Daire dışına (Circumscribed) çizim yapılmasını sağlamaktadır.  Daire içine çizim yapılmak istenilirse Inscribed seçeneği seçilmelidir. Daha geniş bilgi için 2d komutlarından Polygon (Çokgen) komutuna bakılmalıdır.
    Çizim sırası aşağıdaki gibidir:
    1. Pyramid komutu çalıştırılır. Güncel ayarları gösteren bilgi satırı görüntülenir.
       Command:PYRAMID

       4 sides  Circumscribed           (4 kenar   Daire dışı) - (Bilgi için)
    2. Piramidin kenar sayısı için Sides
(Kenarlar) seçeneği kullanılır. Klavyeden  S yazılıp Enter  tuşuna basılır.
       Specify center point of base or [Edge/Sides]: S

        (Tabanın merkez noktasını belirtiniz veya [Kenar uzunluğu / Kenar sayısı]
    3. Piramidin kenar sayısı girilir ve Enter
 tuşuna basılır.
        Enter number of sides <4>: 6
        (Kenar sayısını giriniz)
    4. Piramidin tabanının merkez noktası için ekrana tıklanır.
        Specify center point of base or [Edge/Sides]: P1
        
(Tabanın merkez noktasını belirtiniz veya [Kenar uzunluğu / Kenar sayısı]
    5. Piramidin tabanının yarıçap değeri girilir ve . Enter 
 tuşuna basılır.
        Specify base radius or [Inscribed] <40>:52

        (Taban yarıçapını belirtiniz veya [Daire İçi)
    6. Piramidin yükseklik değeri girilir ve . Enter
 tuşuna basılır
(Şekil  2).
       Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <50>:80
       (Yüksekliği belirtiniz veya [2 Nokta/Eksen Uç noktası/Üst yarıçap]:)
    
Not: Şekil  2’ deki çizimde, taban çokgeninin dairenin dışına çizildiğini göstermek için daireyi biz sonradan ilave ettik. Gerçekte böyle bir daire çizilmemektedir. Şekil 3’ de piramidin boyanmış hali görülmektedir.

   
    Şekil  2:Kenar sayısına göre piramit        Şekil 3:Boyanmış piramit

    3.KENAR UZUNLUĞUNA (Edge) GÖRE PİRAMİT ÇİZİMİ
    Kenar uzunluğuna göre piramit çiziminde Edge (Kenar uzunluğu) seçeneği kullanılır. Bu metot çok kullanışlıdır ve kullanılmasını özellikle tavsiye ediyoruz.
    Kenar sayısına göre piramit çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir
(Şekil  4):
    1. Pyramid komutu çalıştırılır. Güncel ayarları gösteren bilgi satırı görüntülenir.
       Command:PYRAMID

       6 sides  Circumscribed           (6 kenar   Daire dışı) - (Bilgi için)
    2. Piramidi kenar uzunluğuna göre çizmek için Edge
(Kenar) seçeneği kullanılır. Klavyeden  E yazılıp Enter  tuşuna basılır.
       Specify center point of base or [Edge/Sides]:E
     (Kenar uzunluğu seçeneği)
       (Tabanın merkez noktasını belirtiniz veya [Kenar uzunluğu / Kenar sayısı]:
    3. Piramidin kenarının birinci uç noktası için ekrana tıklanır.
       Specify first endpoint of edge: P1       (Kenarın birinci uç noktasını belirtiniz)
    4. Piramidin kenarının ikinci uç noktası için ekrana tıklanır veya direkt ölçü değeri girilir. Burada ölçü tercih edilmiştir.
       Specify second endpoint of edge: 100
  (P2)
        
(Kenarın ikinci uç noktasını belirtiniz)
    6. Piramidin yükseklik değeri girilir ve Enter
 tuşuna basılır.
       Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <100>:120

       (Yüksekliği belirtiniz veya [2 Nokta/Eksen Uç noktası/Üst yarıçap]:

   
         
Şekil 4:Kenar uzunluğuna göre piramit çizimi

    4.KESİK PİRAMİT ÇİZİMİ
     Kesik piramit çiziminde Top radius (Üst yarıçap) seçeneği kullanılır ve aşağıdaki sıra takip edilir (Şekil  5).
     1. Pyramid komutu çalıştırılır. Güncel ayarları gösteren bilgi satırı görüntülenir.
        Command:PYRAMID

        6 sides  Circumscribed           (6 kenar   Daire dışı) - (Bilgi için)
     2. Piramidin tabanının merkez noktası için ekrana tıklanır.
       Specify center point of base or [Edge/Sides]: P1
       (Tabanın merkez noktasını belirtiniz veya [Kenar uzunluğu / Kenar sayısı]
     3. Piramidin tabanının yarıçap değeri girilir ve . Enter
 tuşuna basılır.
        Specify base radius or [Inscribed] <150>:60

        (Taban yarıçapını belirtiniz veya [Daire İçi)
     4. Kesik piramit çizmek için Top radius (Üst yarıçap) seçeneği kullanılır. Klavyeden T yazılıp Enter
 tuşuna basılır.
        Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <120>: T

        (Yüksekliği belirtiniz veya [2 Nokta/Eksen Uçnoktası/Üst yarıçap]
     5. Piramidin üst tabanının yarıçap değeri girilir. Burada üst tabanın çokgeni dairenin dışına çizildiğini unutmayalım.
        Specify top radius <0.0000>: 20
          (Üst Taban yarıçapını belirtiniz)
     6. Piramidin yükseklik değeri girilir ve Enter
 tuşuna basılır.
        Specify height or [2Point/Axis endpoint] <100>: 100

        (Yüksekliği belirtiniz veya [2 Nokta/Eksen Uç noktası])

 
                         Şekil 5:Kesik piramit çizimi

 

SPONSORLAR