/
/
/
BİRLEŞİK ÇİZGİ (Pline)
BİRLEŞİK ÇİZGİ (Pline)
    PLINE (Birleşik Çizgi)
    1.TANITIM
     Line komutu gibi kullanılan bir komuttur. Uç uca doğru  parçaları  çiziminin yanın da yay çizimi de  yapılabilmektedir. Bu komutun en büyük özelliği ardışık olarak çizilmiş tüm objelerin bir bütün olmasıdır. Herhangi biri seçildiğinde tümü seçilir. Tek tek düzenleme işlemi yapabilmek için Explode (Dağıt) komutu kullanılarak objelere ayırmak gerekir. Ayrıca çizgi kalınlığı da vermek mümkündür.
     Pline komutu fazla kullanılmamakla beraber lazım olduğu yerler vardır. Örneğin doğru ve yaylardan oluşmuş kapalı bir çizimin alanını hesaplamada büyük kolaylık sağlamaktadır. Daha çok 2D objeleri 3D objelere dönüştürmede kullanılmaktadır.
     Polyline komutuna aşağıdaki yollardan girilir.
     ♦ Klavyeden PLINE veya PL yazılır ve Enter
 tuşuna basılır..
         Command: PLINE (PL) 

     ♦ Draw Toolbar ► Polyline                  (Çizim Araç Çubuğu  Birleşik Çizgi)
     ♦ Draw Menu
 Polyline                      (Çizim Menüsü  Birleşik Çizgi)
      ♦ Ribbon
Home Tab ►Draw Panel  Pline  
         
(Komut Şeridi
Home Sekmesi ►Draw Paneli  Birleşik Çizgi)

     2. BİRLEŞİK ÇİZGİ ÇİZME
     Birleşik çizgi çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır (Şekil 1):
     1. Polyline komutu çalıştırılır.
         Draw Toolbar
 Polyline
     2. Birleşik çizginin başlayacağı nokta tıklanır.
         Specify  start point :P1             (Başlangıç noktasını belirtiniz)
     3. Daha sonra doğrunun geçeceği noktalar sırayla tıklanır.
         Specify next  point or [Arc/Halfwidth/Lenght/Undo/Width]:P2
         (Bir sonraki noktayı belirtiniz veya [Yay/Yarıgenişlik/Uzunluk/Geri al/Genişlik])

         Specify next  point or [Arc/Close/Halfwidth/Lenght/Undo/Width]:P3
         (Bir sonraki noktayı belirtiniz veya [Yay/Kapat/Yarıgenişlik/Uzunluk/Geri al/Genişlik])
         Specify next  point or [Arc/Close/Halfwidth/Lenght/Undo/Width]:P4
         Specify next  point or [Arc/Close/Halfwidth/Lenght/Undo/Width]:P5
         Specify next  point or [Arc/Close/Halfwidth/Lenght/Undo/Width]:P6
     4. Çizimi kapatmak için Close seçeneği kullanılır. Bunun için klavyeden C yazılıp Enter   tuşuna basılır veya  Close seçeneğin üzerine tıklanır.
         Specify next  point or [Arc/Close/Halfwidth/Lenght/Undo/Width]:C 

 
              Şekil  1:Birleşik çizgiler                             Şekil  2:Geniş birleşik çizgi

     3. GENİŞLİK (Width)  SEÇENEĞİYLE KALIN ÇİZGİ ÇİZME
     Bu seçenekte başlangıç ve bitiş  genişlikleri  verilerek kalın oklar ve kalın doğrular çizilebilir (Şekil  2). Geniş çizgi çizmek için:
     1. Polyline komutu çalıştırılır.
         Command: PLINE (PL) 

     2. Birleşik çizginin başlayacağı nokta tıklanır.
         Specify start point :P1             (Başlangıç noktasını belirtiniz)

     3. Width (Genişlik) seçeneğini kullanabilmek için klavyeden W yazılıp Enter  tuşuna basılır veya Width seçeneği üzerine tıklanır. 
         Specify next  point or [Arc/Halfwidth/Lenght/Undo/Width]:W
  (Genişlik seçeneği)
         (Bir sonraki noktayı belirtiniz veya [Yay/Yarıgenişlik/Uzunluk/Geri al/Genişlik])
     4. Başlangıç kalınlık değeri verilir. Biz burada 0 değerini verdik.
         Specify starting width <0.0000>:0
        
          (Başlangıç genişliğini belirtiniz)
     5. Bitiş kalınlık değeri verilir. Biz burada 5 değerini verdik. Bu durumda çizgi ok şeklinde görünür.
         Specify ending width <0.0000>:5
           
         (Bitiş genişliğini belirtiniz)
     6. Birleşik çizginin diğer noktaları tıklanır. Her tıklayışta çizgi bitiş kalınlığında devam eder.
         Specify next  point or [Arc/Close/Halfwidth/Lenght/Undo/Width]:P2
         (Bir sonraki noktayı belirtiniz veya [Yay/Kapat/Yarıgenişlik/Uzunluk/Geri al/Genişlik])
     Not: Çizgi kalınlığı için başlangıç ve bitiş değerleri aynı verilirse çizgi baştan itibaren kalın çizilir. Çizgi kalınlığının içi dolu gelir. İçinin boş olması isteniliyorsa FILL sistem değişken komutu OFF seçeneğinde olmalıdır (Şekil 3).

         Command: FILL
         Enter mode [ON/OFF] : OFF                  Şekil 3:Fill sistem değişken komutunun seçenekleri

     Not: AutoCAD programının en büyük özelliği yapılan ayarları muhafaza etmesidir. Bundan dolayı komutlar çalıştırıldığında mesajların en üstünde bilgi satırı örüntülenir. Çizime başlamadan kontrol edilmelidir. Buradaki ayarlar uygunsa doğrudan çizime geçilebilir.

     4.DİĞER SEÇENEKLER
     “Arc (Yay)”
seçeneği; doğru ve yayların ucuna teğet yaylar çizmek için kullanılır. AutoCAD’ i yeni öğrenenler için zor ve karışık olabilir. Çünkü çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Tecrübeli kullanıcılar bile zorlanabilir. Bizim tavsiyemiz objeleri uç uca bağımsız çizip Pedit veya Join komutlarıyla birleşik çizgi haline getirmektir.
     “Close (Kapat)” seçeneği seçilirse çizimin ilk noktasıyla son noktasını birleştirerek kapalı bir şekil haline getirir.
     “Halfwidth (Yarı Genişlik)” seçeneği seçilirse,  verilen kalınlık çizginin tam ortasından geçen eksenin bir tarafındaki kalınlık olur. Aynı kalınlık ekseninin diğer tarafında da olur. Kısaca çizgi çizilirken tıkladığımız nokta tam ortada olur. Örneğin yarı kalınlık 2 mm ise tam kalınlık 4 mm olur.
     “Lenght (Uzunluk)” seçeneği seçilirse uzunluğu verilen birleşik çizgiler çizilir.
     “Undo (Geri Al)” seçeneği seçilirse yapılan işlemler en sondan başlanarak geri alınır.

 

SPONSORLAR