/
/
/
ÇİZGİ TİPİ ÖLÇEĞİ (Ltscale)
ÇİZGİ TİPİ ÖLÇEĞİ (Ltscale)
    LTSCALE (Çizgi Tipi Ölçeği)
    1.TANITIM
     Çizimlerde kullanılan  Center (Noktalı Kesik Çizgi), Hidden (Kesik Çizgi) çizgi tipleri gibi çizgiler ekranda bazen düz çizgiymiş gibi  bazen de aralarındaki boşlukların çok fazla olduğu görülür. Bu durum uygun olmamakla birlikte standartlara da uymamaktadır. Ltscale komutu bu çizgilerin görünüşünü normal hale getirmek için kullanılır.
     Ltscale komutuna sadece klavyeden girilir:   
     ♦ Klavyeden LTSCALE veya LTS yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
       Command:LTS

    2. ÇİZGİ TİPİ ÖLÇEĞİ AYARLAMA
     Default  çizgi tipi ölçeği 1’ dir. 1’ den büyük çizgi tipi ölçeği 1.5, 2, 2.5, 3, 4 gibi sayılar kullanılırsa çizgiler arası açılır. 1’ den küçük çizgi tipi ölçeği 0.2, 0.4, 0.5, 0.8 gibi sayılar kullanılırsa çizgiler arası daraltılır. Şekil  1’ de çizgi tipi ölçekleri görülmektedir.
     Çizgi tipi ölçeği ayarlamak için:
     1. Ltscale komutu çalıştırılır.
         Command: LTSCALE   (LTS) 
     2. Ölçek katsayı değeri girilir.
         Enter new linetype scale factor <1.0000>:2  (Yeni çizgi tipi ölçek katsayısını giriniz)


                                      Şekil  1:Çizgi tipleri ve ölçekleri

    3. ÇİZGİ TİPİ ÖLÇEĞİNİ BAĞIMSIZ AYARLAMA
     Yukarıda anlatıldığı gibi Ltscale komutu çizgi tipi ayırımı yapmadan bütün çizgileri etkilemektedir. Bu durumda bazı çizgiler düzelirken bazıları bozulmaktadır. Bunu önlemek için gerekli olan çizgilerin ölçeğini bağımsız ayarlamak gerekir. Şekil 2’ de çizgi tipleri görülmektedir.


                                                Şekil 2:Çizgi tipleri

     Çizgileri bağımsız ölçeklendirmek için Properties komutu kullanılır. Çizgileri bağımsız ayarlamak için aşağıdaki sıra takip edilir:
Properties komutu aktif yapılır.
     Command: PR 
     Komut çalıştıktan sonra Properties
(Özellikler) paleti ekrana gelir (Şekil 3)


                 Şekil 3:Özellikler paleti

       2. Ekrandaki çizgilerden biri seçilir. Biz en üstteki eksen çizgisini seçtik.
       3. General
(Genel) bölümündeki Linetypescale kısmına yeni ölçek değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır. Biz 0.5 yazdık. Sonuç Şekil 4’ de görülmektedir.


                                Şekil 4:Çizgilerin bağımsız düzenlenmesi

      

SPONSORLAR