ÖTELEME (Offset)
    OFFSET (Öteleme)
   
1.TANITIM
     Offset, seçilen objenin kendisine paralel ve kullanıcı tarafından belirtilecek ölçü  kadar uzaklıkta bir kopyası oluşturulur. Doğrular, yaylar, daireler, elipsler ve eliptik yaylar, birleşik çizgiler, s birleşik çizgiler, konstrüksiyon çizgileri ve ışınlar öteleme yapılırlar.
     Offset komutuna aşağıdaki yerlerden girilir:
     ♦ Klavyeden OFFSET veya O yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
        Command:OFFSET 

     ♦ Modify Menu  ► Offset                      (Düzenleme Menüsü  Öteleme)     
     ♦ Modify Toolbar
 Offset                    (Düzenleme Araç Çubuğu  Öteleme)        

     2.ÖLÇÜYE GÖRE  ÖTELEME YAPMA
     Bu metot da verilen değer kadar uzakta, objenin  kendisine paralel kopyası çizdirilir. Önce öteleme ölçü değeri girilir. Daha sonra öteleme yapılacak tarafta herhangi bir yer tıklanarak yön belirtilir. Gerekiyorsa öteleme yapıldıktan sonra fazlalıklar Trim (Budama) komutuyla budanır.
     Ölçüye göre öteleme yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır: 
     1. Offset komutu çalıştırılır. 
         Command:O

         Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 
         (Ofset ayarları: Silme kaynağı=Hayır     Layer=Kaynak   Ofset tipi=0)     (Bilgi satırı)
     2. Offset komutu çalıştırıldıktan sonra klavyeden öteleme ölçü değeri girilir.
         Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] :30 

         (Offset uzunluğunu belirtiniz veya[Yön/Sil/Layer] )
     3. Ötelenecek obje seçilir.
         Select object to offset or [Exit/Undo] : P1 
         (Ötelenecek objeyi seçiniz veya [Çıkış/Gerial] <Çıkış>)
     4. Öteleme tarafında herhangi bir yere tıklanır.
         Specify point on side to ofset or [Exit/Multiple/Undo] :P2

         (Ötelenecek tarafta bir nokta belirtiniz veya [Çıkış/Çoklu/Gerial] <Çıkış>)
     5. Öteleme işlemini bitirmek için hiçbir giriş yapmadan Enter tuşuna basılır
(Şekil  1). 
         Select object to offset or [Exit/Undo] :      (Komutu sonuçlandırmak için)


                                             Şekil 1:Ölçüye göre öteleme

     Not: AutoCAD komutlarının çoğunda komut girildikten sonra  mesajın  hemen üstünde komutla ilgili en son yapılan ayarların yer aldığı bilgi satırı bulunur. Genel olarak bu satırdaki bilgiler uygunsa başka bir işleme gerek kalmadan kullanılabilir.

     3.YER BELİRTEREK ÖTELEME YAPMA
     Bu yöntemde öteleme ölçüsü verilmez. İmleç istenilen yere getirilir ve sol tuş tıklanır. İmleç merkezinin olduğu yere öteleme yapar. Çünkü obje seçiminden sonra tıklanacak  bir nokta hem objenin öteleme ölçüsünü  hem de öteleme yerini belirtir.
    Yer belirterek öteleme yapmak için: 
     1. Offset komutu çalıştırılır.
         Command: O

     2.  Offset komutu çalıştırıldıktan sonra Through
(Yön) seçeneği için klavyeden T yazılıp Enter  tuşuna basılır Through yazısı üzerine tıklanır.
         Specify offset distance or[Through /Erase/Layer] :T
  (Yön seçeneği)
     3. Ötelenecek obje seçilir.
         Select object to offset or [Exit/Undo] : P1   
         (Ötelenecek objeyi seçiniz veya [Çıkış/Gerial] <Çıkış>)
     4. Öteleme yeri için ilgili yere tıklanır.
         Specify through point [Exit/Multiple/Undo] :P2  

         (Öteleme noktasını belirtiniz veya [Çıkış/Çoklu/Gerial] <Çıkış>)
     5. Öteleme işlemini bitirmek için giriş yapmadan Enter tuşuna basılır
(Şekil  2).  
         Select object to offset or [Exit/Undo] :      (Komutu sonuçlandırmak için


                            Şekil  2:Yer belirterek öteleme

     4.ÇOKLU (Multiple) SEÇENEĞİYLE ÖTELEME YAPMA
     Multiple (Çoklu) öteleme seçeneği seçildiğinde komuttan çıkmadan, tekrar obje seçmeden ve uzaklık ayarı yapmadan yön belirtilerek sınırsız sayıda öteleme yapılır. İlk verilen ölçüye göre öteleme sürekli tekrarlanacaktır.  
     Çoklu öteleme seçeneğini uygulamak için:
     1. Offset komutu çalıştırılır.
         Command: O

     2. Offset komutu çalıştırıldıktan sonra klavyeden öteleme ölçü değeri girilir.
         Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] :20 

         (Offset uzunluğunu belirtiniz veya[Yön/Sil/Layer] )
     3. Ötelenecek obje seçilir.
         Select object to offset or [Exit/Undo] : P1 

         (Ötelenecek objeyi seçiniz veya [Çıkış/Gerial] <Çıkış>)
     4. Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] :M mesajı geldiğinde klavyeden M yazılıp Enter  tuşuna basılır.
     5. Öteleme yeri için sol tuşla sürekli tıklanır.    
         Specify point on side to offset or [Exit/Undo] : P2

         (Offsetlenecek tarafta bir nokta belirtiniz veya [Çıkış/Gerial] )
     6. Öteleme işlemini bitirmek için  iki defa Enter  tuşuna basılır
(Şekil 3).
         Specify point on side to offset or [Exit/Undo] : 
         Select object to offset or [Exit/Undo] :     (Komutu sonlandırmak için)


                                                  Şekil  3:Çoklu seçeneğiyle öteleme yapma

    
Not: Erase (Sil) seçeneği seçildiğinde Yes ve No seçenekleri gelir. Yes seçeneği seçilirse kaynak obje silinir. No seçeneği seçilirse kaynak obje silinmez. Default seçenek No’ dur. 
    
Not: Exit (Çık) seçeneği seçildiğinde komuttan çıkılır. Undo (Geri al) seçeneği seçildiğinde öteleme işlemi bir adım geri alınır.  

 

SPONSORLAR