BİRLEŞTİR (Join)
     JOIN (Birleştir) 
     1. TANITIM
     Join, aynı hizada bulunan doğru ve yay parçalarını aralarında boşluk olsun veya boşluk olmasın birleştirmek için kullanılan bir komuttur. Birleştirilen yaylar ve doğrular tek parça haline gelir.
     Ayrıca Pedit komutunun Join seçeneğinin görevini de yapmaktadır. Uç uca birleşik doğru ve yayları birleştirerek Polyline’ a dönüştürür.
     Join komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden JOIN veya J yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
         Command:JOIN (J)
     ♦ Modify Menu  ► Join             (Düzenleme Menüsü ► Birleştir )
     ♦ Modify Toolbar ► Join         (Düzenleme Araç Çubuğu  Birleştir)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Modify Panel ► Join 
        
(Komut Şeridi
►Home Sekmesi ►Modify Paneli ► Birleştir)

     2. YAYLARI BİRLEŞTİRME
     Merkezleri ve yarıçapları aynı olan yay parçalarını birleştirmek için:
     1. Join komutu çalıştırılır.
         Command:J
     2. Kaynak objeyi seçiniz.
         Select source object or multiple objects to join at once: P1
     3. Kaynak objeye birleştirilecek yayı seçiniz.
         Select objects to join:P2           (Birleştirilecek objeleri seçiniz)
     4. Komutu sonuçlandırıp işlemi bitirmek için Enter  tuşuna basılır. Birleştirilen yaylar tek parça haline gelir (Şekil 1).
         Select objects to join:            (İşlemi bitirmek için)


                                 Şekil 1:Yayları birleştirme işlemi     

     Not. Yayları birleştirilirken dikkat edilecek husus seçme sırasıdır. P1 ve P2 seçimleri yer değiştirirse birleştirme alt taraftan olacaktır (Şekil 2). Çünkü yayları birleştirme işlemi saat ibresinin ters yönünde yapılmaktadır.

  
       Şekil 2:Ters birleştirme

    3.DOĞRULARI BİRLEŞTİRME
     Aynı hizada bulunan doğru parçalarını birleştirmek için:
     1. Join komutu çalıştırılır.
         Command:JOIN 
     2. Kaynak objeyi seçiniz.
         Select source object or multiple objects to join at once: P1
     3. Kaynak objeye birleştirilecek doğruları seçiniz.
         Select objects to join:P2           (Birleştirilecek doğruları seçiniz)
     4. Komutu sonuçlandırıp işlemi bitirmek için Enter  tuşuna basılır. (Şekil 3). Birleştirilen doğrular tek parça haline gelir.
         Select objects to join:           (İşlemi bitirmek için)


                         Şekil 3:Birleştirilmiş doğrular

     4. YAY ve DOĞRULARI BİRLEŞTİRME
     Uç uca çizilmiş doğru ve yayları birleştirerek Polyline’ a dönüştürür (Şekil 4). Komut çalıştırıldıktan sonra objeler sırayla üzerine tıklanarak veya pencere yöntemiyle seçilir. Polyline' a dönüştürülmüş çizimlerin herhangi bir yerine tıklandığında hepsi birden seçilir.
     Command:JOIN 
     Select source object or multiple objects to join at once: P1
     Select objects to join: 1 found, 2 total
     Select objects to join: 1 found, 3 total
     Select objects to join: 1 found, 4 total
     Select objects to join: 1 found, 5 total
     Select objects to join: 1 found, 6 total
     Select objects to join: 1 found, 7 total
     Select objects to join: 
     (Komutu sonlandırmak için)
     7 objects converted to 1 polyline  (Yedi obje bir Polyline’a dönüştürüldü)


                                           Şekil 4:Join komutu uygulaması

SPONSORLAR