/
/
/
KÖŞE YUVARLATMA (Fillet)
KÖŞE YUVARLATMA (Fillet)
     FILLET (Köşe Yuvarlatma)   
    1.TANITIM
     Fillet, aralarında açı bulunan veya paralel iki objenin uçlarını, yarıçapı belirlenmiş bir yayla birleştiren bir komuttur. Daireler, elipsler ve eliptik yaylar, doğrular, birleşik doğrular, ışınlar, s-birleşik çizgiler ve x-doğruların uçları yarıçapı verilmiş bir yayla birleştirilebilir.
    Doğrular birbirine paralel veya herhangi bir açıda olabilir. Radius (Yarıçap) değeri 0 (sıfır) verilirse  köşeler keskin duruma getirilir. Default olarak Fillet  komutu uygulandığında köşelerdeki fazlalıklar kendiliğinden silinecektir.
     Fillet komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden FILLET veya F yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
         Command:FILLET 

      ♦ Modify Menu  ► Fillet            (Düzenleme Menüsü  Köşe Yuvarlatma)   
      ♦ Modify Toolbar
 Fillet          (Düzenleme Araç Çubuğu  Köşe Yuvarlatma)   

     2.KÖŞELERİ YUVARLATMA
     Bu seçenek default  yöntemdir. Tek tek çizilmiş objelerin köşeleri yayla birleştirilir. Objeler tek tek seçilir. Komut  uygulanmadan önce Radius (Yarıçap) değeri ayarlanmalıdır. Multiple seçeneği ile komuttan çıkmadan tüm köşeler yuvarlatılır. Şekil 1’ de iki objenin köşesinin R=20 ve R=0 yarıçaplarıyla yuvarlatılışı görülmektedir.

  
                                              Şekil 1:Köşe yuvarlatma işlemi

      Köşeleri yuvarlatmak için aşağıdaki işlem sıra takip edilir:
     1. Fillet komutu çalıştırılır ve bilgi mesajı görüntülenir.
         Command: FILLET

         Current  settings: Mode=TRIM, Radius = 10.0000       (Bilgi Mesajı)  
         (Güncel ayarlar: Mod=Budama, Yarıçap=10.0000)
     2. Radius seçeneği seçilerek yarıçap ayarlaması yapılır. Bunun için klavyeden R yazılıp  Enter
 tuşuna basılır veya Radius seçeneği üzerine tıklanır.
         Select first object or [……/Radius/….]:R
      (Yarıçap seçeneği)
     3. Yarıçap değeri klavyeden girilip Enter   tuşuna basılır.
         Specify fillet radius<10.0000>:20
                    (Yarıçap değerini giriniz)
     4. Yuvarlatılacak köşedeki iki obje art arda seçilir.
         Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:P1 

         (Birinci objeyi seçiniz veya [Geri Al / Birleşik Çizgi / Yarıçap / Budama / Çoklu)]
         Select second object or shift-select to apply corner: P2  
         (İkinci objeyi seçiniz veya köşenin keskin olması için Shift tuşuna basın)
      5. Şekil 2’ de iki dairenin yayla birleştirilmesi görülmektedir.


Şekil  2: İki dairenin  yayla  birleştirilmesi

     Şekil 3’ de paralel doğruların yayla birleştirilmesi. Paralel doğrularda yarıçap değeri otomatik ayarlanır.


       Şekil  3:Paralel doğrularda yuvarlatma

     3.POLYLINE SEÇENEĞİYLE KÖŞELERİ YUVARLATMA
     Bu seçeneğin kullanılabilmesi için daha önceden Polyline komutu ile çizilmiş objelerin bulunması gerekir. Obje seçildiğinde, önceden ayarlanmış yarıçapa göre bütün köşeler aynı anda yuvarlatılır. Köşelerin yuvarlatılabilmesi için, objelerin uzunluğu yuvarlatma yarıçap ölçüsünden daha büyük olması gerekmektedir. Aksi halde köşeler yuvarlatılmayacaktır.
     Polyline seçeneğiyle köşeleri yuvarlatmak için:
     1. Fillet komutu çalıştırılır ve bilgi mesajı görüntülenir.
         Command: F
  
         Current  settings: Mode=TRIM, Radius = 10.0000       (Bilgi Mesajı)  
     2. Yukarıda anlatıldığı gibi Radius seçeneği seçilerek yarıçap ayarlaması yapılır.
     3. Polyline seçeneği için  klavyeden P yazılıp Enter  
 tuşuna basılır.
         Select first object or [Undo/Polyline/…/Trim/Multiple]:P
     (Polyline seçeneği)  
         (Birinci objeyi seçiniz veya [Geri Al / Birleşik Çizgi / … / Budama / Çoklu)]
     4. Yuvarlatılacak birleşik çizgi objesi seçilir ve işlem tamamlanır (Şekil 4).
         Select 2D polyline:P1           (2 Boyutlu birleşik çizgiyi seçiniz)

         8 lines were filleted              (6 doğru yuvarlatıldı-Bilgi için)


                               Şekil  4:”Polyline”  uygulaması

      4.NO TRIM (Budama Yok) SEÇENEĞİ
     Trim
seçeneği ile, köşeler yuvarlatıldıktan sonra  köşelerdeki fazlalıkların kendiliğinden  budanıp budanmayacağını ayarlamak için kullanılır. Default  olarak  köşeler kendiliğinden budanır. Köşelerdeki fazlalıkların budanması istenmiyorsa  “No trim” seçeneği seçilir.
     No Trim seçeneğini uygulamak için:
     1. Fillet  komutu aktif edilir.
         Command:FILLET 

     2. Trim seçeneğinin aktif olması için klavyeden T yazıp Enter  tuşuna basılır.
         Select first object or [Undo/…../Trim/Multiple]:T
    (Budama seçeneği)
     3. No trim seçeneğinin aktif olması için klavyeden N yazıp Enter  tuşuna basılır.
         Enter Trim mode option [Trim/No trim] :N
   (Budama yok seçeneği)
     4. Yuvarlatılacak köşedeki iki obje art arda seçilir işlem gerçekleştirilir (Şekil 5).
         Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:P1  

         (Birinci objeyi seçiniz veya [Geri Al / Birleşik Çizgi / Yarıçap / Budama / Çoklu)]
         Select second object or shift-select to apply corner: P2

          (İkinci objeyi seçiniz veya köşe için Shift-seç) 

 
       Şekil  5:”No trim” seçeneği

     5.DİĞER SEÇENEKLER
     1. Yarıçap ayarları yapıldıktan sonra objeleri seçmeden Multiple seçeneği seçilirse komuttan çıkmadan objelerin tüm köşelerdeki yuvarlatmalar ardı ardına seçilerek işlem gerçekleştirilir. Bunun için klavyeden M yazılıp Enter  tuşuna basılır.
     2. Komut aktifken Undo (Geri Al) seçeneği kullanılırsa son yapılan işlem geri alınır. Bunun için klavyeden U yazılıp Enter
 tuşuna basılır. Şekil 6’ da başka bir köşe yuvarlatma uygulaması görülmektedir.


           Şekil  6:Köşe yuvarlatma uygulaması

 

SPONSORLAR