KOPYALAMA (Copy)
      COPY (Kopyalama)
     1.TANITIM
      Copy, ekranda bulunan çizimi, yine aynı ekranın herhangi bir yerine kopyalamak için kullanılan bir komuttur. Kopyalanan orijinal resim yerinde kalır yani silinmez. Aynı hizada kopyalamak için ekranın alt kısmında bulunan Ortho Mode düğmesi aktif olmalıdır. Kopyalamanın doğru ve gerçek yerinde olması için nokta yakalama modları kullanılmalıdır.
     Copy komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
     ♦ Klavyeden COPY, CP veya CO yazılarak girilir ve Enter
  tuşuna basılır.
        Command:COPY  (CO)

     ♦ Modify Menu  ► Copy          (Düzenleme Menüsü  ►Kopyalama) 
     ♦ Modify Toolbar ► Copy        (Düzenleme Araç Çubuğu ►Kopyalama) 
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Modify Panel ►Copy 

        (Komut Şeridi ►Home Sekmesi ►Modify Paneli ►Kopyalama)  
  
      2.KOPYALAMA YAPMA
      Bu işlem için obje seçildikten sonra temel noktanın belirtilmesi istenir. Birinci kopya yapıldıktan  sonra sürekli Specify second point or [Exit/Undo] mesajı gelecektir. Sınırsız sayıda kopyalama yapılabilir. Komuttan  çıkmadan  mouse’ un   sol  tuşuna  her  basılışta  sürekli  kopyalama işlemi yapılır. Kopyalama yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
      1. Copy komutu çalıştırılır.
         Command: COPY 

      2. Kopyalanacak objeler seçilir. Biz burada Window (Pencere) yöntemini tercih ettik.
         Select object :W
                            (Objeleri seçiniz-Window seçme yöntemi)
         Specify first corner:P1                      (Pencerenin birinci köşesini belirtiniz)
         Specify opposite corner:P2              (Pencerenin karşı-çapraz köşesini belirtiniz)
         Select object :
                                (Seçme işlemini bitirip komuta devam etmek için)
     3. Kopyalanacak objeler için temel nokta yani kopyalama noktası seçilir.
         Specify base point or [Displacement/mOde] : P3
         (Kopyalama temel noktasını belirtiniz veya [Yerleştime/Mod] )              
     4. Kopyalama yeri için Mouse’ın sol tuşu tıklanır. Mouse’ın sağ tuşuna veya klavyeden Enter
 tuşuna basılıncaya kadar kopyalama işlemi devam eder.
         Specify second point or [Array] : P4
         (İikinci noktayı  belirtiniz veya [Dizi Kopyala]
         Specify second point or [Array/Exit/Undo] :P4
         (İkinci noktayı belirtiniz [Dizi Kopyala / Çık/Gerial] <Çık])
         Specify second point or [Array / Exit/Undo] :P4  
     5. Kopyalama işlemini bitirmek için son mesaja cevap vermeden Mouse’ın sağ tuşuna veya klavyeden Enter  
 tuşuna basılır (Şekil  1).
         Specify second point or [Array/Exit/Undo] :  (İşlemi bitirmek  için) 


                                                Şekil  1:Kopyalama işlemi

     3. DİZİ HALİNDE KOPYALAMA YAPMA
     Dizi halinde ölçülü kopyalama yapmak için Array seçeneği kullanılır. Kopyalama işlemi imlecin olduğu tarafa yapılır ve aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
      1. Copy komutu çalıştırılır.
         Command: CO

     2. Kopyalanacak objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Entertuşuna basılır.
         Select object :P1                    

         Select object :       (Seçme işlemini bitirip komuta devam etmek için)
     3. Kopyalanacak objeler için temel nokta yani kopyalama noktası seçilir (Şekil 2).
         Specify base point or [Displacement/mOde] : P2
 

           
                Şekil 2:Objeler                                                

      4. Array seçeneğini kullanabilmek için klavyeden A yazılır ve  Enter   tuşuna basılır.
         Specify second point or [Array] : A 

     5. Dizi kopyalama sayısı klavyeden yazılır ve  Enter  tuşuna basılır.
         Enter number of items to array: 5

     6. Dizi kopyalamada iki obje arasındaki mesafe göz kararı alınır veya ölçü değeri girilir. Burada ölçü tercih edilmiştir. Klavyeden ölçü yazılır ve  Enter   tuşuna basılır. 
         Specify second point or [Fit]:55

     7. Komutu sonlandırıp işlemi bitirmek için Enter   tuşuna basılır (Şekil 3).
         Specify second point or [Array/Exit/Undo] :


                                          Şekil 3:Dizi kopyalama

     4. KOPYALAMA MODU (Mode)
     Kopyalamanın tekli veya çoklu olması Mode seçeneğiyle ayarlanır. Default ayar çoklu olmasıdır. Bize göre bu seçeneği kullanmaya gerek yoktur.
     Kopyalama modunu ayarlamak için:
     1. Copy komutu çalıştırılır.
         Command: CO

     2. Kopyalanacak objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basılır.
         Select object :P1                    

         Select object :       (Seçme işlemini bitirip komuta devam etmek için)
     3. Kopyalanacak objeler için temel nokta yani kopyalama noktası seçilir.
         Specify base point or [Displacement/mOde] : P2

     4. Kopyalama modu için klavyeden O yazılır ve  Enter   tuşuna basılır.
         Specify base point or [Displacement/mOde] :O

     5. Klavyeden S yazılıp  Enter   tuşuna basılırsa tek bir kopyalama yapılır ve komut sonlandırılır. M yazılıp Enter   tuşuna basılırsa çoklu kopyalama yapılır.
         Enter a copy mode option [Single/Multiple] :M 

         (Çoklu kopyalama seçeneği)

 

SPONSORLAR