/
/
/
PARÇA KOPYALA (Copyclip), PARÇA KES (Cutclip), PARÇA YAPIŞTIR (Pasteclip)
PARÇA KOPYALA (Copyclip), PARÇA KES (Cutclip), PARÇA YAPIŞTIR (Pasteclip)
      COPYCLIP  (Parça Kopyalama)
     1.TANITIM
     Windows 
uygulamalarındandır.  Copyclip  komutuyla  dosyadan  dosyaya  veya değişik program dosyalarına objeler istenildiği kadar kopyalama yapılabilir. Kopyalanan objeler yerinden kaybolmaz. Objeler seçildikten sonra komut sonlandırılır ve seçilen objeler elektronik panoya (clipboard) aktarılır.
     Bu komutu şiddetle tavsiye etmekteyiz. Çünkü çok önceden çizilmiş resimler tekrar çizilmeden kopyası alınarak güncel çalışılan dosyaya yapıştırılabilir. Bu da çalışanlara büyük zaman kazandırır. Copy komutuyla karıştırılmamalıdır.
     Copyclip komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden COPYCLIP yazılarak veya Ctrl+C  tuşlarına birlikte basarak girilir.
         Command:COPYCLIP

     ♦  Edit  Menu  ► Copy                     (Düzenleme Menüsü ►  Kopyalama) 
     ♦  Standard Toolbar
►  Copy           (Standart Araç Çubuğu ►  Kopyalama)   
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Clipboard Panel ► Copyclip
        (Komut Şeridi 
►Home Sekmesi ►Clipboard Paneli ► Parça Kopyala)     

     2. PARÇA KOPYALAMA
     Copyclip komutuyla istenilen objeler seçilir ve kopyalanır. Resmin tamamını işleme almaya gerek yoktur. Panoya (Clipboard) aktarılan objeler Pasteclip komutuyla çalışılan dosyaya ilave edilir.  Parça kopyalamak için:
     1. Copyclip komutu çalıştırılır.
         Command:COPYCLIP 

     2. Objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Mouse’ın sağ tuşuna tıklanır veya Enter tuşuna basılır. Seçilen objeler panoya (Clipboard) aktarılır. 
         Select objects: P1              (Objeleri seçiniz)

         Select objects:           (Komuttan çıkılır ve işlem bitirilir)

     CUTCLIP  (Parça Taşıma)
    1. TANITIM
     Windows uygulamalarındandır. Copyclip komutunun benzeridir. Aynı özellikleri taşır. Tek farkı taşınan  orijinal obje  otomatikman  silinir.  Değişik  program  dosyalarına  istenildiği  kadar taşıma yapılıp yerleştirilebilir. Bizim tavsiyemiz fazla kullanılmamalıdır. Çünkü bir hata yapıldığında resim ortadan kaybolur.
     Cutclip komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden CUTCLIP yazarak veya Ctrl+X  tuşlarına birlikte basarak girilir.
        Command:CUTCLIP 

     ♦ Edit  Menu  ►  Cut                   (Düzenleme Menüsü ► Kesme-Taşıma)    
     ♦ Standard Toolbar
► Cut          (Standart Araç Çubuğu ► Kesme-Taşıma)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Clipboard Panel ► Cutclip
        (Komut Şeridi 
►Home Sekmesi ►Clipboard Paneli ► Parça Kes)

     2. PARÇA TAŞIMA
     Cutclip komutuyla istenilen objeler seçilir ve taşınır. Resmin tamamını işleme almaya gerek yoktur. Elektronik panoya (Clipboard) aktarılan objeler Pasteclip komutuyla çalışılan güncel dosyaya ilave edilir.  Parça taşımak için:
     1. Cutclip komutu çalıştırılır.
         Command:CUTCLIP 

     2. Objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Mouse’ın sağ tuşuna tıklanır veya Enter tuşuna basılır. Seçilen objeler panoya (Clipboard) aktarılır. 
         Select objects: P1              (Objeleri seçiniz)

         Select objects:                (Komuttan çıkılır ve işlem bitirilir)

     PASTECLIP (Parça Yapıştırma)
     1. TANITIM
     Windows uygulamalarındandır. Copyclip ve Cutclip komutları tarafından elektronik panoya gönderilen objeleri ekrana getirerek yerleştirir.  Değişik program dosyalarına istenildiği kadar yapıştırma yapılabilir.
     Pasteclip komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦  Klavyeden PASTECLIP yazarak veya Ctrl+V  tuşlarına birlikte basarak girilir.
         Command:PASTECLIP 

     ♦  Edit  Menu  ► Paste               (Düzenleme Menüsü ►  Yapıştırma) 
     ♦  Standard Toolbar
►  Paste    (Standart Araç Çubuğu ►  Yapıştırma)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Clipboard Panel ► Pasteclip
        (Komut Şeridi 
►Home Sekmesi ►Clipboard Paneli ► Parça Yapıştır)       

     2.PARÇA YAPIŞTIRMA
     Parça yapıştırmak için aşağıdaki sıra takip edilir.
     1. Pasteclip komutu çalıştırılır.
        Command:PASTECLIP 

     2. Pasteclip komutu çalıştırıldığında panodaki objeler (Şekil 1) imlece yapışık vaziyette ekrana gelir. Mouse’ın sol tuşuyla istenilen yere tıklanır ve resim yapıştırılır.


                                    Şekil 1:Panoya aktarılmış ve yapıştırılmış resim
 

SPONSORLAR