/
/
/
OBJELERİ BUDAMA (Trim)
OBJELERİ BUDAMA (Trim)
     TRIM  (Budama) 
     1.TANITIM 
     Trim, birbirini kesen 2D objelerin fazlalıklarının budanması (silinmesi) için kullanılan bir komuttur. Budama işlemi bir sınır objesine göre yapılır. Uç uca gelmiş objelere Trim komutu uygulanamaz. Bu tip objelerin silinmesi için objeler seçildikten sora klavyeden Delete (Sil) tuşuna basılır veya Erase (Sil) komutu uygulanır.
     Trim komutuna aşağıdaki yollardan girilir.
     ♦ Klavyeden TRIM veya TR yazılır  ve Enter  tuşuna basılırsa komut çalıştırılır.
         Command:TRIM  (TR)
     ♦ Modify Menu  ► Trim             (Düzenleme Menüsü  Budama)   
     ♦ Modify Toolbar ► Trim           (Düzenleme Araç Çubuğu ► Budama)
     ♦ Ribbon
 ► Home Tab  ► Modify Panel  ►Trim 
 
       
(Komut Şeridi  ► Home Sekmesi  ►Modify Paneli  ► Budama)      

     2. OBJELERİ BİR SINIRA GÖRE BUDAMA YAPMA
     Objeleri bir sınıra göre budamak için önce istenildiği kadar sınır objesi seçilir, daha sonra sağ tuş yapılır ve objelerin budanacak kısımlarına tıklanır. Budamanın gerçekleşmesi için iki objenin birbirini kesmesi zorunludur.
     Budama işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:

     1. Trim komutu aktif yapılır.
         Command:TR 
     2. Önce sınır objeleri seçilir ve sağ tuş yapılır veya Enter  tuşuna basılır. Birden fazla sınır objeleri seçilebilir.
        Select cutting edges            (Kesme için sınır kenarlarını seçiniz- Bilgi için)
        Select objects or : P1           (Sınır objelerini seçiniz veya) 
        Select objects:                (Komuta devam etmek için)  
    3. Objelerin budanacak yerlerine tıklanır. Sonra sağ tuş yapılarak veya klavyeden Enter tuşuna basılarak işlem bitirilir (Şekil 1).   
       
 Select object to trim or shift-select to extend or: P2  
        
(Budanacak objeleri seçiniz veya uzatmak için Shift tuşuna basınız)  
        Select object to trim or shift-select to extend or :
 (İşlemi bitirmek için)  
         (Budanacak objeleri seçiniz veya uzatmak için Shift tuşuna basınız)  

   
               Şekil 1:Budama işleminin yapılması

     3. OBJELERİN TAMAMINI SEÇEREK BUDAMA YAPMA 
    
Objelerin tamamını seçerek budamak pratik bir yöntemdir ve aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Trim komutu aktif yapılır.  
        Command:TR 

      2. Önce pencere yöntemiyle veya başka bir seçme metoduyla tüm objeler seçilir. Sonra sağ tuş yapılır veya klavyeden Enter  tuşuna basılır.
         Select objects or: W

         (Pencere yöntemiyle tüm objeler seçilir)
         Select objects:               (Komuta devam etmek için)
     3. Objelerin budanacak yerlerine tıklanır. Sonra sağ tuş yapılır veya klavyeden Enter
 tuşuna basılarak işlem gerçekleştirilir
(Şekil  2).
         Select object to trim or shift-select to extend or  […..]: P1     
         (Budanacak yerlere tıklanır)
         Select object to trim or shift-select to extend or  […..]:  (İşlemi bitirmek için)


                                         Şekil 2:Budama işlemi

     4. OBJE SEÇMEDEN BUDAMA YAPMA
     Obje seçmeden budama yapmak için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. Trim komutu aktif yapılır.
        Command:TR 
     2. Obje seçmeden ekranın boş bir yerinde sağ tuş yapılır veya klavyeden Enter  tuşuna basılır.
        Select objects or :       (Enter’ a basıldı)     
    3.
Objelerin budanacak yerlerine sol tuşla tıklanır.  İşlemi bitirmek için tekrar sağ tuş yapılır veya klavyeden Enter  tuşuna basılır.   
     Select object to trim or shift-select to extend or  […]: P1            (Budanacak yerlere tıklanır)
     Select object to trim or shift-select to extend or  […]:
             (İşlemi bitirmek için). Şekil 3' de budama işlemi görülmektedir.

  
                                       Şekil 3' de budama işlemi görülmektedir.       

                                       

SPONSORLAR