/
/
/
OBJELERİ ÖLÇEKLENDİRME (Scale)
OBJELERİ ÖLÇEKLENDİRME (Scale)
      SCALE  (Ölçekleme)
     1. TANITIM
     Scale, çizilmiş objelerin belli oranlarda büyültülüp küçültülebilmesi için kullanılan bir komuttur. Bina resmi gibi büyük resimler küçültülerek; düğme, toplu iğne gibi küçük parçaların resimleri küçük detayların görünebilmesi için büyültülerek çizilirler. Ölçeklendirme ne olursa olsun resimler ölçülendirilirken gerçek ölçüler yazılır.
    Scale komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Klavyeden SCALE veya SC yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
        Command:SCALE

     ♦ Modify Menu  ► Scale           (Düzenleme Menüsü  Ölçek)   
     ♦ Modify Toolbar
Scale         (Düzenleme Araç Çubuğu  Ölçek) 

     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Modify Panel ►Scale   
        (Komut Şeridi ►Home Sekmesi ►Modify Paneli ►Ölçek)          

     2.ÖLÇEĞE GÖRE BÜYÜLTME VE KÜÇÜLTME
     Objeler  z,y,z eksenleri yönünde büyültülüp küçültülürler. Büyültmek için kullanılan  ölçek katsayıları 1’den büyük, küçültmek için 1’den küçük olmalıdır. Küçültme ölçekleri 0.3, 0.8, 0.5, 1/2, 1/5, 1/3 şeklinde yazılabilir.
     Specify base point mesajına objenin özellikleri dikkate alınarak temel nokta belirlenir.  Dairesel parçalarda temel nokta olarak merkez alınmalıdır. Temel nokta yerinde sabit kalır. Diğer yerler ölçeklendirilir.
     Objeleri ölçeklendirmek için aşağıdaki yol izlenir:
     1. Scale komutu çalıştırılır.
         Command:SC

     2. Objeler seçilir. Burada Window seçme yöntemi kullanılmıştır. Seçme işlemini bitirmek için en son mesajda Enter  tuşuna basılır.
         Select  objects:W
                (Objeleri seçiniz- Pencere seçme yöntemi)
         Specify first corner: P1            (Birinci köşeyi belirtiniz)
         Specify opposite corner: P2    (Karşı çapraz köşeyi belirtiniz)
         Select  objects:                     (Seçimden çıkıp komuta devam etmek için)
     3. Ölçeklendirme temel noktası alınır.
         Specify base point:P3            (Ölçekleme temel noktayı belirleyin)

     4. Ölçek katsayısı girilir ve Enter  tuşuna basılarak işlem gerçekleştirilir
(Şekil 1).
         Specify  scale factor or [Copy/Reference]:0.5 
         (Ölçek katsayısını belirtiniz veya [Kopyala/Referans])

   
                                 Şekil 1: Küçültme ölçeği kullanılmış resim 

     3. KOPYALAMA (Copy) SEÇENEĞİ
     Kopyalama seçeneği kullanıldığında orijinal obje yerinde kalır. Küçültülmüş veya büyültülmüş ölçeklerinde kopyaları alınır.
     Objeleri ölçeklendirerek kopyalamak için işlem sırası:
     1. Scale komutu çalıştırılır.
         Command:SCALE    (SC) 

     2. Objeler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için en son mesajda Enter   tuşuna basılır.
         Select  objects:P1
              (Objeleri seçiniz)
         Select  objects:                    (Seçimden çıkıp komuta devam etmek için)
     3. Ölçeklendirme temel noktası alınır.
         Specify base point:P2            (Ölçekleme temel noktayı belirleyin)

     4. Kopyalama seçeneği için klavyeden C yazılıp Enter  tuşuna basılır.
         Specify  scale factor or [Copy/Reference]:C 

         (Ölçek katsayısını belirtiniz veya [Kopyala/Referans])
     5. Ölçek katsayısı girilir ve Enter  tuşuna basılarak işlem gerçekleştirilir
(Şekil 2).
         Specify  scale factor or [Copy/Reference]:2    (2 kat büyültme)
         (Ölçek katsayısını belirtiniz veya [Kopyala/Referans])

 
                                    Şekil  2:Ölçekli kopyalama                    

     4.REFERANS (Reference) SEÇENEĞİ
     Reference, ekranda çizili bir objenin bir ölçüsü dikkate alınarak gerçek ölçüsüne getirmek için kullanılan bir seçenektir.  
     Objeleri ölçeklendirerek kopyalamak için işlem sırası:
     1. Scale komutu çalıştırılır.
         Command:SCALE

     2. Objeler seçilir. Objelerin tamamı seçilir. Seçme işlemini bitirmek için en son mesajda Enter  tuşuna basılır.
         Select  objects:P1  
             (Objeleri seçiniz)
         Select  objects:                    (Seçimden çıkıp komuta devam etmek için)
     3. Ölçeklendirme temel noktası alınır. Burada dairenin merkezi alınmıştır.
         Specify base point:P2            (Ölçekleme temel noktayı belirleyin)

     4. Kopyalama seçeneği için klavyeden R yazılıp Enter  tuşuna basılır.
         Specify  scale factor or [Copy/Reference]:R 

         (Ölçek katsayısını belirtiniz veya [Kopyala/Referans])
     5. Ölçeğe temel olacak ölçü yazılır  ve Enter  tuşuna basılır. Biz burada şeklin tam ortasındaki dairenin çapı olan 80 ölçüsünü referans olarak aldık
(Şekil 3).
        Specify reference length <1.0000>: 80
        (Referans uzunluğu belirtiniz)
     6. Yeni ölçü yazılır  ve Enter  tuşuna basılır. Biz burada şeklin tam ortasındaki dairenin çapının yeni ölçüsü olarak 50 ölçüsünü yazdık. Çizimin diğer objeleri de aynı oranda ölçeklendirilir.
       Specify new length or [Points] <1.0000>: 50 
        (Yeni uzunluğu belirtiniz)


                     Şekil 3:Referans yöntemiyle ölçeklendirme

     Not: Çizim işlerini hızlandırmak için çizilecek objelerin uygun fotoğrafları IMAGEATTACH (Fotoğraf Bağla) komutuyla ekrana yerleştirilir. Çizim komutlarıyla üzerinden geçilir. Yukarıda anlattığımız gibi Reference seçeneğiyle gerçek ölçüsüne getirilir. Bazı firmaların bu yöntemi kullandıklarını duymaktayız. Bilhassa mobilya resimlerinde. Denemenizde fayda var. Spline komutuyla hayvan resmi bile çizilebilir.

 

SPONSORLAR