/
/
/
OBJELERİ DÖNDÜRME (Rotate)
OBJELERİ DÖNDÜRME (Rotate)
      ROTATE (Döndürme) 
     1.TANITIM
     Rotate, objeleri bir nokta etrafında döndürmek için kullanılan bir komuttur. Döndürme işlemi saat ibresinin ters yönünde yapılacaktır. Açı değerlerinin önüne (eksi) işareti konulursa döndürme işlemi saat ibresi yönünde olur.
     Rotate komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
      ♦ Klavyeden ROTATE veya RO yazılır ve Enter
  tuşuna basılır.
         Command:ROTATE  (RO)

      ♦ Modify Menu  ► Rotate                     (Düzenleme Menüsü  Döndürme)  
      ♦ Modify Toolbar
 Rotate                   (Düzenleme Araç Çubuğu Döndürme) 
      ♦ Ribbon ►Home Tab ►Modify Panel ► Rotate
         (Komut Şeridi 
►Home Sekmesi ►Modify Paneli ► Döndür) 

     2.OBJELERİ VERİLEN AÇI KADAR DÖNDÜRME
     Objeleri verilen açı kadar döndürmek için önce döndürülecek objeler seçilir. Daha sonra döndürme noktası belirlenerek  döndürme açısı verilir.
     Objeleri verilen açıda döndürmek için:
     1. Rotate komutu çalıştırılır. Bilgi satırı görüntülenir.
         Command:ROTATE    (RO)

         Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0
         (UCS içinde güncel pozitif açı:   Açı yönü=Saatin ters yönü      Açı başlangıcı=0)
     2. Objeler seçilir. Burada Window seçme yöntemi kullanılmıştır. Seçme işlemini bitirmek için en son mesajda Enter  tuşuna basılır.
         Select  objects:W
               (Objeleri seçiniz- Pencere seçme yöntemi)
         Specify first corner: P1           (Birinci köşeyi belirtiniz)
         Specify opposite corner: P2   (Karşı çapraz köşeyi belirtiniz)
         Select  objects:                    (Seçimden çıkıp komuta devam etmek için)
     3. Döndürme için temel nokta alınır. Her objenin temel noktası değişik olabilir. Köşeli objelerde köşelerden biri seçilebilir. Örneğimizde delikli cıvata kullanılmıştır. Döndürme noktası için delikli kısmın merkezi alınmıştır.
         Specify base point:P3            (Döndürme temel noktasını belirleyin)

     4. Döndürme açısı girilir ve Enter  tuşuna basılarak işlem gerçekleştirilir (Şekil  1).
         Specify  rotation angle or [Copy/Reference]:90 

         (Döndürme açısını belirleyin veya [Kopyala/Referans])


                    Şekil 1:90 derece açılı döndürme                       

     3. KOPYALAMA (Copy) SEÇENEĞİ KULLANARAK DÖNDÜRME
     Copy seçeneği kullanıldığında döndürülen objenin, döndürülmüş durumu kopyalanır ve orjinal objeler yerinde sabit kalır (Şekil 2).
     Objeleri kopyalayarak döndürmek için:
     1. Rotate komutu çalıştırılır.
         Command:ROTATE    (RO) 

     2. Objeler seçilir. Burada Window seçme yöntemi kullanılmıştır. Seçme işlemini bitirmek için en son mesajda Enter  tuşuna basılır.
         Select  objects:W
               (Objeleri seçiniz- Pencere seçme yöntemi)
         Specify first corner: P1            (Birinci köşeyi belirtiniz)
         Specify opposite corner: P2   (Karşı çapraz köşeyi belirtiniz)
         Select  objects:                    (Seçimden çıkıp komuta devam etmek için)
     3. Döndürme temel noktası alınır.
         Specify base point:P3            (Döndürme temel noktasını belirleyin)

     4. Kopyalama seçeneğini kullanmak için klavyeden C yazıp  Enter  tuşuna basılır.
         Specify  rotation angle or [Copy/Reference]:C 

         (Döndürme açısını belirleyin veya [Kopyala/Referans])
     5. Döndürme açısı girilir ve Enter  tuşuna basılarak işlem gerçekleştirilir (Şekil 2).
         Specify  rotation angle or [Copy/Reference]:60 

         (Döndürme açısını belirleyin veya [Kopyala/Referans])

   
Şekil 2:Kopyalanmış döndürme               Şekil 3:Döndürülecek cıvata

     4. REFERANS (Reference) SEÇENEĞİ KULLANARAK DÖNDÜRME
     Rotate komutu ekrandaki objeleri mevcut durumlarına göre verilen açı kadar saatin ters yönünde döndürür. Ekranda çizili bulunan fakat açısı bilinmeyen objeleri istediğimiz açıya getirmek için Reference seçeneği kullanılır. Şekil 3 deki cıvatanın açısı belli değildir. Biz bu cıvatayı 90 dereceye, başka bir ifadeyle  Y eksenine paralel hale getireceğiz.
     Objeleri referansa göre döndürmek için:
     1. Rotate komutu çalıştırılır.
         Command:ROTATE    (RO) 

     2. Objeler seçilir. Burada Window seçme yöntemi kullanılmıştır. Seçme işlemini bitirmek için en son mesajda Enter tuşuna basılır.
         Select  objects:W  
              (Objeleri seçiniz- Pencere seçme yöntemi)
         Specify first corner: P1          (Birinci köşeyi belirtiniz)
         Specify opposite corner: P2 (Karşı çapraz köşeyi belirtiniz)
         Select  objects:                   (Seçimden çıkıp komuta devam etmek için)
     3. Döndürme temel noktası alınır.
         Specify base point:P3            (Döndürme temel noktasını belirleyin)  (Şekil 4)

     4. Referans seçeneğini kullanmak için klavyeden R yazıp  Enter  tuşuna basılır.
         Specify  rotation angle or [Copy/Reference]:R 

         (Döndürme açısını belirleyin veya [Kopyala/Referans])

   
              Şekil 4:Seçilmiş objeler                       Şekil 5:Referans noktaları

     5. Referansın birinci noktası için eksen üzerinde bir yere tıklanır. Burada açı istenmektedir. Açıyı bilmediğimiz için yazmıyoruz.
         Specify the reference angle <35>: P4
     6.
Referansın ikinci noktası için eksen üzerinde bir yere tıklanır (Şekil 5).
         Specify second point: P5

     7. Açı değeri girilir ve Enter  tuşuna basılır.
         Specify the new angle or [Points] <0>: 90
    
         Şekil 6’ da açısı 90 dereceye getirilmiş cıvata görülmektedir. Tekrar hatırlatalım. Saat yönünde döndürme yapmak için açı değerinin önüne – (eski) işareti konulur. Şekil 7’ de açısı 0 dereceye getirilmiş (x eksenine paralel) cıvata görülmektedir.

    
      Şekil 6:90 derece                     Şekil 7:0 dereceye getirme

 

SPONSORLAR