/
/
/
AYRIM ÇİZGİSİ (Split Line)
AYRIM ÇİZGİSİ (Split Line)
    AYRIM ÇİZGİSİ (Split Line)

    1.TANITIM
    Ayrım Çizgisi, parçaların yüzeylerini çizgilerle ayırmak için kullanılan bir komuttur. Ayrım çizgisiyle ayrılan yüzeylere ayrı renk veya kaplama atanabilir. İleride anlatılacak Draft (Eğim) komutu gibi bazı komutlar uygulanırken sınır çizgisi olarak kullanılacaktır.
    Ayrım Çizgisi komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir:
    ♦ Eğriler (Curves) araç çubuğu üzerindeki  Ayrım Çizgisi
(Split Line) düğmesine tıklanır (Şekil 1).
     Ekle ►Eğri  Ayrım Çizgisi… (Insert  Curve  Split Line …)  yolu kullanılır.

 
     Şekil 1:”Eğriler Araç Çubuğu”                      Şekil 2:Düz Parça

    2.DÜZ PARÇALARA AYRIM ÇİZGİSİ YERLEŞTİRME
    Düz parçalara ayrım çizgisi yerleştirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Düz parça oluşturulur (Şekil 2).
    2. Yüzeylerden biri seçilir. Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak tam karşımıza alınır.
    3. Çizgi (Line) komutuyla yüzeyden biraz uzun olacak şekilde bir doğru veya eğri çizilir (Şekil 3).

 
          Şekil 3:Yüzey üzerinde doğru                     Şekil 4:”Standart Görünümler” araç çubuğu

     4. Standart Görünümler araç çubuğu üzerindeki İzometrik  düğmesine tıklanarak  izometrik konuma geçilir (Şekil 4).
     5. Ayrım Çizgisi komutu çalıştırılır aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 5). Özellik yöneticisinde aşağıdaki işlemler yapılır:

 
            Şekil 5:”Ayrım Çizgisi” özellik yöneticisi                     Şekil 6:Ayrım çizgisi

        Ayrım Tipi bölümünden Yansıtma seçeneği seçilir.
        Seçimler bölümündeki üstteki boşluğa tıklanır ve doğru seçilir. Alttaki boşluğa tıklanır ve bölünecek yüzeyler sırayla seçilir. Arkadaki yüzeyleri seçmek için klavyedeki sağ ve sol yön tuşları kullanılır. Normal konuma gelmek için İzometrik  düğmesine tıklanır. 
        Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak ayrım çizgisi oluşturulur (Şekil 6).

    3.SİLİNDİRİK PARÇALARA AYRIM ÇİZGİSİ YERLEŞTİRME
     Silindirik parçalara veya eğri yüzeyli parçalara ayrım çizgisi yerleştirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Silindirik parça oluşturulur (Şekil 7).

   
          Şekil 7: Parça                     Şekil 8: Düzlem ve doğru             Şekil 9: Ayrım çizgisi

    2. Çizim düzlemlerinden Ön Düzlem (Front Plane) seçilir. Buna Dik (Normal To)   düğmesine tıklanarak tam karşımıza alınır.
    3. Çizgi komutuyla yüzeyden biraz uzun olacak şekilde bir doğru çizilir ve gerekirse ölçüsü ayarlanır (Şekil 8).
    4. Standart Görünümler araç çubuğu üzerindeki İzometrik  düğmesine tıklanarak ekran izometrik konuma geçer.
    5. Ayrım Çizgisi  komutu çalıştırılır. Ayrım Çizgisi isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 5). Özellik yöneticisinde aşağıdaki işlemler yapılır:
        Ayrım Tipi bölümünden Yansıtma seçeneği seçilir.
        Seçimler bölümündeki üstteki boşluğa tıklanır ve doğru seçilir. Alttaki boşluğa tıklanır ve bölünecek silindirik yüzey seçilir.
        Tamam  düğmesine tıklanarak ayrım çizgisiyle bölme işlemi tamamlanır (Şekil 9). Şekil 10’ da eğri yüzeyde ayrım çizgisi oluşturma örneği görülmektedir.

 
                                        Şekil 10:Ayrım çizgisi oluşturma örneği            

          

SPONSORLAR