/
/
/
SÜPÜREREK KATI MODEL OLUŞTURMA (Sweep)-2
SÜPÜREREK KATI MODEL OLUŞTURMA (Sweep)-2
    SÜPÜREREK KATI OLUŞTURMA (Sweep) -2

    3.KILAVUZ ÇİZGİLİ SÜPÜRME
    Kılavuz çizgili süpürmede süpürülecek profil objesi ayrı bir çizim düzleminde, yol ve kılavuz çizgileri ayrı çizim düzlemlerinde dik oluşturulmalıdır. Profil objesi üst düzlemde oluşturulduysa yol ve kılavuz çizgileri ön düzlemde veya sağ düzlemde oluşturulabilir.
    Yol objesi bir adet olurken kılavuz çizgileri bir veya birden fazla olabilir. Yol ve kılavuz çizgilerinin uç noktaları profilin üzerinde olmalı veya profilin çizildiği düzlem üzerinde olmalıdır. Yol objesi oluşturulacak katı modelin uzunluğunu belirler.
    Kılavuz çizgili süpürme için aşağıdaki işlem basamakları uygulanır:
    1. Süpürülecek profil objesini Üst Düzlem (Top Plane)de  ekranın merkezinden başlayarak oluşturulalım ve Yeniden Oluştur (Rebuild) düğmesine tıklayalım (Şekil 1).
    2. Yolu Ön Düzlem (Front Plane)’ de çizelim ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklayalım (Şekil 2).

 
            Şekil 1:Süpürülecek profil              Şekil 2:Ön düzlem ve yol

    3.Kılavuz çizgisini Sağ Düzlem (Right Plane) düzlemde oluşturalım ve Yeniden Oluştur (Rebuild) düğmesine tıklayalım (Şekil 3). Şekil 4’ de izometrik ortamda süpürme öğeleri görülmektedir.

 
           Şekil 3:Kılavuz çizgisi        Şekil 4:Süpürme öğeleri         

    4.Süpürerek Katı Oluşturma (Sweept Boss/Base)düğmesine tıklayarak komutu çalıştıralım. Süpür (Sweep) isimli özellik yöneticisi ve ön izleme görüntülenir (Şekil 5). Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Profil ve Yol  (Profile and Path) bölümünde:
          > Çizim Profili seçeneği seçilir.
          
> Profil  boşluğuna tıklanır ve süpürülecek profil objesi seçilir.

          > Yol   boşluğuna tıklanır ve yol seçilir.
       
 Kılavuz Eğrileri boşluğuna tıklanır ve Kılavuz Eğrisi seçilir.


               Şekil 5: ”Süpür (Sweep)” özellik yöneticisi ve “Önizleme”

        Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 6). Şekil 7’ de iki kılavuz çizgili süpürme görülmektedir.

               
  Şekil 6:Kılavuz çizgili süpürme           Şekil 7:iki kılavuz çizgili süpürme

    Not: Şekli istediğimiz konuma getirmek için farenin tekerine bastırılır ve basılıyken çizilmiş obje her yöne döndürülebilir. İzometrik konuma dönmek için  düğmesine tıklanır

    4. İNCE UNSUR SÜPÜRME (Thin Feature)
    İnce unsur süpürmelerde, yüzeylere duvar kalınlığı verilerek objenin içi boşaltılır. Yukarıdaki ayarlara ilave olarak özellik yöneticisinin İnce Unsur bölümündeki onay kutusu  işaretlenir. İnce Unsur bölümünde (Şekil 8) aşağıdaki işlemler yapılır:
    1.Yönü Ters Çevir  düğmesine tıklanırsa duvar kalınlığı diğer tarafa alınır.
    2.Tip kısmında:
       ♦Tek Yön seçilirse duvar kalınlığı profil çizgisinin bir tarafında olur. Biz bu seçeneği seçtik.
       
♦ Orta Düzlem seçilirse duvar kalınlığı profil çizgisinin iki tarafına eşit dağıtılır.
       
♦ Çift Yön seçilirse duvar  ve  kısımlarına ayrı ayrı duvar kalınlık değeri girilir.
    3.Kalınlık  kısmına duvar kalınlık değeri yazılır.
    4. Tamam düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 9). 

      
    Şekil 8:”İnce Unsur” bölümü     Şekil 9:İnce unsur süpürme           

   5.BURKARAK SÜPÜRME (Twist)
   Perforje süs demirlerinde olduğu gibi objenin bir ucunu sabitleyip diğer ucundan ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen şekle burkma denir. Matkap helisleri de bu yolla elde edilir. Düz dişli çarklar bu yolla helis dişliye döndürülürler.
    Burkarak süpürme yapmak için aşağıdaki sırası uygulanır:
    1. Sürülecek obje ve yol yukarıda anlatıldığı gibi birbirine dik düzlemlere çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild) düğmesine tıklanır (Şekil 10). Yol, profilin tam ortasında olmalıdır.

  
     Şekil  10                            Şekil 11:”Süpür” özellik yöneticisi

    2.Süpürerek Katı Oluşturma (Sweept Boss/Base) komutu çalıştırılır.
    3.Süpür (Sweep) özellik yöneticisinde aşağıdaki işlemler yapılır (Şekil 11):
        Profil ve Yol  (Profile and Path) bölümünde:
          > Çizim Profili seçeneği seçilir. 
          
> Profil  kısmındaki boşluğa tıklanır ve ekrandan süpürülecek profil objesi seçilir. Burada kare obje seçilmiştir.
          
> Yol   kısmındaki boşluğa tıklanır ve ekrandan yol seçilir.
       
♦ Seçenekler  (Options) bölümünde:
          
> Profil kıvrılması kısmından  Kıvrılma Değerini Belirtin seçilir.
          
> Kıvrılma Kontrolü kısmından  Derece seçilir.
          
> Yön 1 kısmına bükülme açı değeri girilir. Biz 180 değerini girdik.
          
> Kıvrılma Yönünü Ters Çevir  düğmesine tıklanarak burkma yönü değiştirilir. Bir ön izleme görüntüsü meydana gelir (Şekil 12).
     4. Tamam  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır  (Şekil 13). Diğer seçeneklerin sonuçlarını deneyerek görünüz.

   
          Şekil 12:Ön izleme görüntüsü                Şekil 13:Burkma

 

SPONSORLAR