/
/
/
GEÇİCİ EKSENLER (Temporary Axes)
GEÇİCİ EKSENLER (Temporary Axes)
    GEÇİCİ EKSENLER (Temporary Axes)

    1.TANITIM
    Parçaların silindirik ve konik kısımlarına otomatik olarak geçici eksen yerleştirmek için kullanılır. Konik ve silindirik yüzeylerin bir ekseni vardır. Ayrıca Döndürerek Katı Oluşturma (Revolve) komutunun uygulanabilmesi için de bir eksene ihtiyaç vardır. Bir montajda da parçaların eksenlerinden hizalanmasını kolaylaştırır.

    2.GEÇİCİ EKSENLERİ YERLEŞTİRME veya GİZLEME
    Geçici eksenler yerleştirmek veya gizlemek için aşağıdaki yollardan biri kullanılır:
    1. Menü çubuğundaki Görünüm ►Gizle/Göster
Geçici Eksenler (View  Hide/Show Temporary Axes) yolu izlenir.   Şekil 1’ de Görünüm menüsü ve Geçici Eksenler komut düğmesi görülmektedir. Bu düğmeye tıklandığında Geçici Eksenler görünür. Aynı düğmeye tekrar tıklandığında Geçici Eksenler gizlenir.


                              Şekil 1:Geçici Eksenler’ e ulaşma

    2. Görünüm (View) araç çubuğu (Şekil 2) üzerindeki Tüm Tipleri Gizle  düğmesine tıklandığında silindirik ve konik kısımlara yerleşen Geçici Eksenler dahil Düzlem gibi diğer öğeler de gösterilir. Aynı düğmeye tekrar tıklandığında görünen tüm öğeler gizlenirler.


                       Şekil 2:”Görünüm” araç çubuğu

    Sadece Geçici Eksenler yerleştirilecekse   düğmesinin yanındaki oka tıklanır. Aşağı tarafa öğeler listelenir. Oradan Geçici Eksenler   düğmesine tıklanarak eksenler yerleştirilir. Aynı düğmeye tekrar tıklanarak eksenler kaldırılır. Şekil 3 de yerleştirilmiş geçici eksenler (mavi renkli) görülmektedir.

    
                                          Şekil 3: Geçici eksenler (mavi renkli)

     Not: Kendi isteğimizle oluşturduğumuz eksenler, düzlemler, ölçüler bir parçanın ana unsurları değildir. Bunlar çizime yardımcı öğelerdir. Bu öğeler silinmezler gizlenirler. Silindikleri zaman çizime zarar verir ve çizime devam edilemeyebilir. Yalnız yukarıda anlatılan Geçici Eksenler hariç. 

SPONSORLAR