/
/
/
LOFT İLE KATI OLUŞTURMA (Lofted Boss/Base)-2
LOFT İLE KATI OLUŞTURMA (Lofted Boss/Base)-2
     LOFT İLE KATI OLUŞTURMA (Lofted Boss/Base)-2

    6. KLAVUZ ÇİZGİLİ KATI MODELİN OLUŞTURULMASI
    Kılavuz çizgilerle katı modelin yan ayrıtlarının şekli belirlenir. Bir veya daha fazla kılavuz çizgisi kullanılabilir. Kılavuz çizgilerinin uçları profillerin üzerinde olmalıdır. Profil ile kılavuz çizgisinin birleştiği yerde ilişki olursa hiçbir zaman problem çıkmaz.
    Kılavuz çizgili loft objesi oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
    1. Daha önce anlatıldığı gibi önce çizim düzlemleri oluşturulur. Çizim düzlemleri üzerine profiller çizilir ve her çizimden sonra Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanılır ve objeler gri renge dönüşür (Şekil 1).

  
                 Şekil 1:Profiller                    Şekil  2:Kılavuz çizgileri 

    2. Kılavuz çizgileri profil çizim düzlemlerine dik bir düzleme çizilir ve uçları profiller üzerine getirilir (Şekil 2).  Yeniden Oluştur  düğmesine tıklanır. Burada kılavuz çizgilerinin çizimi için Ön Düzlem (Front Plane) seçilmiştir.
    3. Profil ve kılavuz çizgileri çizildikten sonra Loft İle Katı Oluşturma (Loft Boss/Base) komut düğmesine tıklanır. Loft isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 3).

  
                                   Şekil 3:”Loft” özellik yöneticisi                 

    4. Profiller bölümündeki boşluğa tıklanır ve profiller art arda aynı hizadan seçilir. Aynı hizadan seçilmezse katı model burkulmuş gibi görünür.
    5. Kılavuz Eğrileri (Guide Curves) bölümündeki boşluğa tıklanır ve kılavuz eğrileri sırayla seçilir. Bir ön izleme meydana gelir (Şekil 4).
    6. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak Loft  yapma işlemi sonuçlandırılır (Şekil 5).

   
                       Şekil  261:Ön izleme                              Şekil 5:Loft katı modeli

    Not: İşlem bittikten sonra çizgilerin gizlenmesi için Unsur Dizayn Ağacı’ ndaki çizginin ismi üzerine sağ tuş yapılır ve Gizle (Hide)komutu seçilir.
    7. Sınırlandırma Başlat/Bitir (Start constraint and End constraint) bölümündeki düzenlemeler daha önce anlatıldığı gibidir.  
    8. Kılavuz Eğrileri (Guide Curves)  bölümündeki Kılavuz eğrisi etki tipi kısmından (Şekil 6) eğrilerin etki tipleri seçilir. Global seçeneği seçilirse şekillendirme etkisini kılavuz eğrisi boyunca gösterir (Şekil 7).  Diğer seçeneklerin etkisini deneyerek görünüz. 

      
                Şekil 6:Etki tipleri                              Şekil 7:Global etkisi

    7.BİR EKSENE GÖRE KATI MODELİN OLUŞTURULMASI
    Bu bölümde, profiller arasındaki loft işlemi bir eksene göre yapılır. İki veya daha fazla kesit kullanılabilir. En güzel örnek vinç kancalarını gösterebiliriz.
    Bir eksene göre Loft modeli oluşturmak için aşağıdaki işlemler uygulanır:
    1. Eksen yerine geçecek eğri çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 8). Çizim düzlemi için Ön Düzlem (Front Plane)’ i seçtik ve  düğmesine tıklayarak tam karşımıza aldık.

  
          Şekil 8:Eksen çizgisi                      Şekil 9:Çizim düzlemleri

    2. Düzlem (Plane)  komutuyla eksen çizgisinin her iki ucuna dik çizim düzlemleri oluşturulur (Şekil 9).
    3. Düzlem 1’ i seçelim ve Buna Dik (Normal to)  düğmesine tıklayalım. Dikdörtgen  komutuyla bir dikdörtgen çizelim ve köşelerini yuvarlatalım. Yeniden Oluştur  düğmesine tıklayalım (Şekil 10).
    4. Düzlem 2’ yi seçelim ve Buna Dik  düğmesine tıklayalım. Daire  komutuyla bir daire çizelim ve Yeniden Oluştur  düğmesine tıklayalım (Şekil 11).

  
                  Şekil 10: Dikdörtgen                                              Şekil 10: Daire 

    5. Ekran, İzometrik düğmesine tıklanarak izometrik görünüme getirilir (Şekil 11).
    6. Loft İle Katı Oluşturma (Loft Boss/Base) komut düğmesine tıklanır. Loft isimli özellik yöneticisi görüntülenir. Profiller bölümündeki boşluğa tıklanır ve profiller art arda aynı hizadan seçilir. Aynı hizadan seçilmezse problem çıkabilir. Seçilen profillerin isimleri Profiller bölümündeki boşlukta görüntülenir (Şekil 12).

  
        Şekil 11:İzometrik görünüm                     Şekil 12:Özellik yöneticisi

    7. Merkez Çizgisi Parametreleri (Centerline Parameters)  bölümündeki boşluğa tıklanır ve eksen objesi seçilir. Bir ön izleme görüntülenir (Şekil 13).
    8. Çizim düzlemleri ve eksen objesi gizlenir.
    9. Tamam düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 14).   

  
                         Şekil 13:Ön izleme                                 Şekil 14:Merkez çizgili Loft objesi

    8.İNCE UNSUR İLE KATI MODELİN OLUŞTURULMASI
    Katı modelin yüzeylerine duvar kalınlığı vererek iç kısımlarını boşaltmak için özellik yöneticisinin İnce Unsur bölümü kullanılır. İnce Unsur ile Loft modeli oluşturmak için yukarıdaki işlemlere ilave olarak aşağıdaki işlemler yapılır:
    1.Özellik Yöneticisi’ nin İnce Unsur (Thin Feature) bölümündeki onay kutusu işaretlenir (Şekil 15).
    2.Yönü Ters Çevir  düğmesine tıklanırsa duvar kalınlığı diğer tarafa alınır.
    3.Tip kısmından Tek Yön seçilir. Orta Düzlem seçeneği seçilirse kalınlık iki tarafa eşit olarak alınır. Çift  Yön seçeneği seçilirse yüzeyin her iki tarafına da ayrı ayrı kalınlık verilir.
    4.Kalınlık  kısmına duvar kalınlık değeri yazılır.
    5.Tamam düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 16).

  
    Şekil 15:İnce Unsur bölümü                         Şekil 16:İnce unsur katı modeli

    9.YÜZEYLER ARASINDA LOFT UYGULAMA 
    İki ayrı katı modelin karşılıklı  yüzeyleri seçilerek  Loft İle Katı Model Oluşturma komutu uygulanabilir. Bunun için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Katı modeller hazırlanır (Şekil 17).
     2. Loft İle Katı Oluşturma (Loft Boss/Base)  komut düğmesine tıklanır. Yüzeyler art arda seçilir. Seçilen yüzeylerin isimleri Loft isimli özellik yöneticisinin  Profiller (Profiles) bölümünde görüntülenir.
     3. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 18).

  
           Şekil 17:Objeler              Şekil  18:Loft objesi            Şekil 19:Kılavuz eğrili loft

     4. İstenilirse yüzeyler arasına kılavuz eğrisi de kullanılabilir (Şekil 19).
     
Not: İşlemler yapılırken fare tekerine bastırılır ve hareket ettirilerek ekran döndürülür.

 

SPONSORLAR