/
/
/
SÜPÜREREK KATI MODEL OLUŞTURMA (Sweep)-1
SÜPÜREREK KATI MODEL OLUŞTURMA (Sweep)-1
     SÜPÜREREK KATI MODEL OLUŞTURMA (Sweep) -1

    1.TANITIM
    Süpürerek Katı Oluşturma (Sweep Boss/Base), 2d çizimleri ve yüzey profilleri,  bir Yol (Path) boyunca süpürerek katı model elde etmek için kullanılan bir komuttur. Bu komutla kablo, hortum, tren rayları, silindirik yaylar, çekme yayları, vida profil çizimleri gibi şekli düzgün olmayan parçalar çizilebilir.
    1.Süpürerek Katı Oluşturma kuralları:
       ♦ Katı model haline getirilecek profiller kapalı olmalıdır.
      
 Yol (Path) açık veya kapalı olabilir. Eksen çizgileri yol olarak kullanılamaz.
      
 Yolu meydana getiren obje parçaları birbirini takip etmelidir. Bir katı modelin kenarları yol olarak kullanılabilir. Profilin çizildiği düzlem ile yolun çizildiği düzlem birbirine açı yapmalıdır veya dik olmalıdır.
      
 Yolun başlangıç noktası profilin ucunun hizasında veya biraz daha aşağısında olmalıdır (Şekil 1).


                Şekil 1:Profil ve yolun konumlarıyla işlem sonucu

    2.Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
        Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki Süpürerek Katı Oluşturma (Sweept Boss/Base)komut düğmesine tıklanır. Sweep komut düğmesi Extrude  komut düğmesinin yanındaki oka tıklandığında görünür.
        Ekle ►Katı Model Oluşturma Süpür… (Insert Boss/Base Sweep…) yolu kullanılır.

    2.YOLA GÖRE SÜPÜRME
    Yola göre süpürme için aşağıdaki işlemler uygulanır:
    1. Bir çizim düzlemi seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanır. Burada Üst Düzlem (Top Plane)’ i seçilmiştir.
    2. Çizim (Sketch) komutlarıyla profil veya profiller çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 2).

     
          Şekil 2:Profil                    Şekil 3:Yol               Şekil 4:Özellik yöneticisi

    3. Profili takip edecek bir yol çizilir. Yolu çizebilmek için, profilin çizildiği düzleme dik veya açı yapan bir çizim düzlemi seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanır. Biz burada Ön Düzlem (Front Plane) i seçtik.
    4. Çizim (Sketch) komutlarıyla yol çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır. Yol kesinlikle profil çizim düzlemi üzerinden veya biraz aşağısından başlamalıdır (Şekil 3).
    5. Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki Süpürerek Katı Oluşturma (Sweept Boss/Base) düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır. Süpür (Sweep) isimli özellik yöneticisi görüntülenir  (Şekil 4). Özellik yöneticisinde aşağıdaki işlemler yapılır:
        Profil ve Yol  (Profile and Path) bölümünde:
           > Çizim Profili
(Sketch Profile) seçeneği seçilir.
           
> Profil  boşluğuna tıklanır ve ekrandan profil seçilir.
          
> Yol   boşluğuna tıklanır ve ekrandan yol seçilir.
        Tamam  düğmesine basılarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 5).

    
 Şekil 5:Süpürme                Şekil 6:Seçenekler                 Şekil 7:Süpürme

    6.Seçenekler  (Options) bölümünde (Şekil 6) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
        Profil oryantosyonu (Profile Orientation) kısmında:
          > Normali Sabit Tut
(Keep Normal Constant)  seçeneği seçilirse profilin bitiş kesiti, her zaman başlangıç kesitine paralel olur (Şekil 5).
          >Yolu Takip Et (Follow Path) seçeneği seçilirse profil kesiti her zaman yola göre aynı açıda oluşur (Şekil 7).
    7.Sadece yol çizilip profil çizilmeden de profil kesiti otomatik olarak daire olan süpürme işlemi yapılabilir. Bunun için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
       Yol, uygun çizim düzlemine çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 8).
        Süpürerek Katı Oluşturma düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır. Süpür isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 9).
        Profil ve Yol  bölümünde:
          > Dairesel Profil
(Circular Profile) seçeneği seçilir.

     
                   Şekil 8:Süpürme yolu                   Şekil 9:”Süpür” özellik yöneticisi

        Yol  boşluğuna tıklanır ve ekrandan yol seçilir. Bir ön izleme görüntüsü meydana gelir (Şekil 10).
        Çap  boşluğuna tıklanır ve dairenin çap değeri girilir.
        Tamam   düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 11).

 
             Şekil 10:Ön izleme görüntüsü                   Şekil 11:Süpürme sonucu

    Not: Çizimleri değişik yönlerden ve üç boyutlu görmek için "Standart Görünümler" araç çubuğundaki görünüm düğmeleri kullanılır.

    

SPONSORLAR