/
/
/
SÜPÜREREK KES (Sweept Cut)
SÜPÜREREK KES (Sweept Cut)
    SÜPÜREREK KES (Sweept  Cut)

    1.TANITIM 
    Süpürerek Kes (Sweept Cut) komutu, mevcut parçalar üzerine çizilmiş 2d profil çizimleri bir Yol (Path) boyunca süpürerek kesmek için kullanılır. Süpürerek Kes kuralları Süpürerek Katı Oluşturma (Sweept Boss/Base) komutunda olduğu gibidir. Farklı yönü kesme işlemi yapmasıdır. 
    Süpürerek Kes komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Unsurlar
(Features) araç çubuğu üzerindeki Kıvrımlı Kes (Sweept Cut)komut düğmesine tıklanır. Kıvrımlı Kes komut düğmesi Extrüzyon ile Kes  komut düğmesinin yanındaki oka tıklandığında görünür.
   
♦ Ekle ►KesSüpür… (Insert Cut Sweep…) yolu kullanılır.

    2.SÜPÜREREK KESME İŞLEMİ
    Süpürerek kesme için aşağıdaki işlemler uygulanır:
    1. Parça üzerine yol çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 1).
    2. Yolun  bir ucuna, daha önce anlatıldığı gibi dik yeni bir çizim düzlemi yerleştirilir (Şekil 2).

  
             Şekil 1:Süpürme yolu                         Şekil 2:Yeni çizim düzlemi

    3. Yeni çizim düzlemi seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak karşımıza alınır. Yolun ucuna süpürülecek kesit profili çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 3).

    
                Şekil 3:Profil objesi                  Şekil 4:Kes-Süpür özellik yönet.         

    4. Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki Süpürerek Kes (Sweept Cut) düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır.
    5. Kes Süpür (Cut – Sweep) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 4). Kes Süpür özellik yöneticisindeki düzenlemeler Süpürerek Katı Oluşturma komutunda olduğu gibi yapılır. Önce profil sonra yol seçilir. Bir ön izleme görüntüsü meydana gelir (Şekil 5).
    6. Tamam  düğmesine basılarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 6).

   
            Şekil 5:Ön izleme görüntüsü                  Şekil 6:Süpürerek kesme işlemi

 

SPONSORLAR