/
/
/
DÖNDÜRME İLE KESME (Revolved Cut)
DÖNDÜRME İLE KESME (Revolved Cut)
    DÖNDÜRME İLE KESME (Revolved Cut)

    1.TANITIM
    Döndürülerek oluşturulmuş temel katı model üzerinden, yine döndürerek katı model çıkarmak için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Unsurlar
(Features) araç çubuğu üzerindeki  Döndürme İle Kesme (Revolved Cut) 
düğmesine tıklanır. Döndürme İle Kesme komut düğmesi, Extrüzyon İle Kes  komut düğmesinin yanındaki oka tıklandığında görünür.
    
 Ekle Kes Döndür (Insert Cut  Revolve) yolu kullanılır.

    2.DÖNDÜREREK KATI MODEL ÇIKARMA
    Döndürme İle Kesme (Revolved Cut) komutunu uygulamak için işlem sırası:
    1. Daha önce anlatıldığı gibi temel katı model Döndürerek Katı Oluşturma (Revolve Boss/Base)  komutuyla oluşturulur (Şekil 1).  
    2. Standart Görünümler (Standard Views) araç çubuğu üzerindeki Ön (Front)   düğmesine tıklanır ve temel katı modelin ön görünüşü karşımıza gelir.
    3. Parçanın tam ortasında  geçici  eksen çizgisi oluşturmak için Görünüm (View) menüsünden Gizle/Göster  Geçici Eksen  üzerine tıklanır (Şekil 2). Geçici ekseni kaldırmak için de yine aynı yol kullanılır.
    4. Unsur Tasarım Ağacı’ ından Üst Düzlem (Top Plane) çizim düzlemi seçilir ve çıkarılacak objenin kesiti veya kesitleri çizilir (Şekil 3). Biz burada örnek olsun diye birden fazla kesit çizdik.

   
      Şekil 1:Temel katı model              Şekil 2:Geçici eksen                   Şekil 3:Kesitler   

    5. Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki  Döndürme İle Kesme (Revolved Cut)   komut düğmesine tıklanarak aktif duruma getirilir.
    6. Kes – Döndür (Cut – Revolve) isimli özellik yöneticisi ve ön izleme ekrana yerleşir (Şekil 4). Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
        Döndürme Ekseni bölümündeki boşluğa tıklanır ve şekil üzerindeki geçici eksen seçilir.

  
                      Şekil 4:Özellik yöneticisi ve ön izleme                 

        Yön 1 (Direction 1) bölümünde Döndürme Tipi kısmından Kör, Yön1 Açı  kısmına 360° derece değeri girilir. 
        Yönü Ters Çevir (Reverse Direction)   düğmesine tıklanırsa açılı kesmelerde kesme yönü değişir.
        Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 5).

 
      Şekil 5:Kesme işleminin sonucu              Şekil 6: 90° açılı kesme 

    7. Yön1 Açı  kısmına 360° yerine 90° veya 180° gibi değişik açılarda değerler girilirse açı kadar kesme işlemi yapar (Şekil 6).
    8. Yön2 (Direction 2) bölümünde ve diğer bölümlerde yapılan düzenlemeler Döndürerek Katı Oluşturma komutunda anlatıldığı gibidir.  
  
  Not: Katı modeli boyamak için Göünüm (View) araç çubuğu üzerindeki Gölgeli ve Kenarlı (Shaded With Edges)  düğmesine tıklanır ve katı model çizgi renginde kaplanmış olur ve kenarları çizgili görünür. 

 

SPONSORLAR