/
/
/
LOFT İLE KESME (Lofted Cut)
LOFT İLE KESME (Lofted Cut)
     KESEREK LOFT YAPMA (Lofted Cut)

    1.TANITIM
    Loft İle Kesim (Lofted Cut), mevcut bir katı model objeden loft objesi çıkarmak için kullanılan bir komuttur. Çizim kuralları Loft İle Katı Oluşturma  komutunda olduğu gibidir. Tek farkı kesim yapmasıdır. Komutun uygulanabilmesi için önceden bir katı model parçanın çizilmiş olması gerekir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Unsurlar
(Features) araç çubuğu üzerindeki Loft İle Kesim (Lofted Cut)   düğmesine tıklanır (Şekil 1).
     Ekle ► Kes  Loft (Insert  Cut Loft)  yolu kullanılır (Şekil 2).

   
 Şekil 1:”Loft ile Kesim” komutu           Şekil 2:Ekle menüsü ve komut düğmeleri

    2. LOFT MODELİNİN  ÇIKARILMASI (KESİLMESİ)
    Loft modelinin bir katı modelden çıkarılması (kesilmesi) için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Ekrandaki hazır parça üzerinde, profillerin çizilebilmesi için düzlemler oluşturulur. Biz üç çizim düzlemi oluşturduk (Şekil 3).

 
         Şekil 3:Çizim düzlemleri                   Şekil 4:Profiller (Kesitler)

    2.Çıkarılacak Loft  objesinin profilleri ve kılavuz eğrileri daha önce anlatıldığı gibi çizilir (Şekil 4). Her profil çizildikten sonra Yeniden Oluştur (Rebuild)komut düğmesine tıklanır. 
    3.Loft İle Kesim (Lofted Cut) düğmesine tıklanarak çalıştırılır. Kes-Loft özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 5).
    4.Profiller sırayla aynı hizadan seçilirler. Özellik yöneticisinin  Profiller bölümünde görüntülenir. Bir ön izleme meydana gelir.
    5.Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 6). Çizim düzlemleri daha önce anlatıldığı gibi Gizle (Hide)  komutuyla gizlenir.

  
         Şekil 5:Özellik yöneticisi                          Şekil 6:Kesme sonucu

 

SPONSORLAR