PAH (Chamfer)-2
     PAH (Chamfer)-2

    1.YÜZ-YÜZ (Face-Face)  METODU
    Bu metotla, birbirinin devamı olmayan iki yüzeyin ortak kenarına pah kırılır. Yüz-yüz pahları simetrik, asimetrik, tutma çizgisi ve kiriş genişliği pahlarından oluşur.
    Yüzeyler arasında pah kırmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Pah (Chamfer) komutu çalıştırılır.  Pah isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1).  


                                 Şekil 1:”Pah” özellik yöneticisi ve “Yüz-Yüz” tipi

    2. Pah (Chamfer) özellik yöneticisinin Pah Tipi (Chamfer Type) bölümünden Yüz-Yüz (Face-Face)  tipi seçilir.
    3. Yüzeyler seçilir. Seçilen köşenin ismi Pah Atılacak Öğeler (Items to Chamfer) bölümündeki birinci boşluğa  tıklanır ve obje üzerinde birinci yüzey seçilir.  İkinci boşluğa  tıklanır ve ikinci yüzey seçilir.
       ♦ Tam önizleme
(Full preview) seçeneği seçilir. Ekranda bir ön izleme görüntüsü meydana gelir (Şekil 2).

 
             Şekil 2:Ön izleme görüntüsü                       Şekil 3:Pah kırma işlemi

    4.Pah Parametreleri (Chamfer Parameters) bölümünde aşağıdaki işlemler yapılır:
        
♦ Pah Yöntemi kısmından Simetrik  seçilirse iki tarafın ölçüsü eşit olur.
       
♦ Öteleme Uzaklığı (Offset Distance) kısmına bir ölçü değeri  girilir.
    5.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak iki yüzey arasında pah kırma işlemi tamamlanır (Şekil 3).
    6.Pah Parametreleri bölümünde yapılan diğer işlemler:
       
 ♦ Kenara bağlı iki yüzeyin pah ölçüleri farklı ise Asimetrik (Simetrik Olmayan) seçenek seçilir. Boşluklara ayrı ayrı ölçü girilir (Şekil 4). Ekranda bir ön izleme meydana gelir (Şekil 5). Gerekiyorsa Yönü Ters Çevir  düğmesine tıklanarak ölçülerin yerleri değiştirilir. Tamam  düğmesine tıklanır ve ölçüleri eşit olmayan pah kırma işlemi tamamlanır.

 
          Şekil 4:Farklı ölçüler                                            Şekil 5:Ön izleme

       ♦ Kiriş Genişliği (Chord width)  seçeneği seçilirse pahın gerçek uzunluğu verilir (Şekil 6). Daha açık ifadeyle dik üçgendeki hipotenüs uzunluğudur (Şekil 7). Pah simetrik’tir.

 
         Şekil 6:Parametreler                Şekil 7:Kiriş uzunluğu

    2. ÖTELEME YÜZÜ (Offset Face)  METODU
    Bu metotla, seçilen bir yüzeyin tüm kenarlarına pah kırılır. Tek tek yaptığımız pah kırma işlemini bir defada yapar. Daha önce anlatıldığı gibi Simetrik ve Asimetrik seçenekleri vardır.  
    Yüzey seçerek pah kırmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Pah (Chamfer) komutu çalıştırılır.  Pah isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 8).  


                               Şekil 8:”Pah” özellik yöneticisi ve “Öteleme Yüzü” tipi

    2. Pah Tipi (Chamfer Type) bölümünden Öteleme Yüzü (Offset Face) tipi seçilir.
    3. Yüzeyler seçilir. Seçilen köşenin ismi Pah Atılacak Öğeler (Items to Chamfer) bölümündeki birinci boşluğa  tıklanır ve obje üzerinde bir yüzey seçilir.
        ♦ Tam önizleme
(Full preview) seçeneği seçilir. Ekranda bir ön izleme görüntüsü meydana gelir (Şekil 9).
    4. Pah Parametreleri (Chamfer Parameters) bölümünde aşağıdaki işlemler yapılır:
       
 Pah Yöntemi kısmından Simetrik  seçilirse iki tarafın ölçüsü eşit olur.
       
 Öteleme Uzaklığı kısmına bir ölçü değeri  girilir.
    5. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak yüzeyin tüm kenarlarına pah atılmış olur  (Şekil 10).

 
            Şekil 9:Ön izleme görüntüsü                     Şekil 10:Yüzeye pah kırma işlemi

    6. Pah Parametreleri bölümünde yapılan diğer işlemler:
       
 Pah ölçüleri farklı ise Asimetrik (Simetrik Olmayan) seçenek seçilir. Boşluklara ayrı ayrı ölçü girilir (Şekil 11). Kenarlar tek tek seçilir. Ekranda bir ön izleme meydana gelir (Şekil 12). Gerekiyorsa Yönü Ters Çevir    düğmesine tıklanarak ölçülerin yerleri değiştirilir. Tamam  düğmesine tıklanır ve ölçüleri eşit olmayan pah kırma işlemi tamamlanır.

   
        Şekil 11:Farklı ölçüler                           Şekil 12:Ön izleme

    7.Çok Uzaklıklı Pah onay kutusu işaretlenirse kenarlara bağlı etiketler oluşur (Şekil 13). Etiketlerdeki ölçüler değiştirilir. Tamam  düğmesine tıklanır ve çok ölçülü pah kırma işlemi tamamlanır (Şekil 14).

  
       Şekil 13:Her kenarın ölçüleri farklı pah kırma                         Şekil 14:Pahlar

    3.UNSURLARI TUT (Keep Features)
    Tüm pah kırma tiplerinde Unsurları Tut (Keep Features) onay kutusu işaretlenirse pah kırılan yerde başka bir bir unsur varsa, o unsur aynen kalır. Şekil 15’ de orijinal parça görülmektedir.
    1. Pah uzunluğu 15 mm, açısı 71° olan pahı kıralım ve Unsurları Tut (Keep Features) onay kutusunu boşaltalım. Parçanın sol üst kenarını seçip pah kırma komutunu uyguladığımızda Şekil 16 daki görünüm meydana gelir. Burada silindir unsuru silinmiştir.
    2. Unsurları Tut (Keep Features) onay kutusu işaretlenirse Şekil 17 deki görünüm meydana gelir. Sonradan ilave edilen silindir unsuru yerinde kalır.

    
          Şekil 15:Parça            Şekil 16:Unsur yok             Şekil 17:Unsur var

    Not: Katı model resimleri pratik olarak döndürüp diğer taraflarını görmek için klavyedeki sağ, sol, aşağı ve yukarı yön tuşları kullanılır. Tekrar normal konuma gelmek için Standart Görünümler  araç çubuğu üzerindeki İzometrik, Trimetrik ve Dimetrik düğmelerinden birine tıklanır.

 

SPONSORLAR