/
/
/
KUBBE-BOMBE (Dome)
KUBBE-BOMBE (Dome)
    KUBBE-BOMBE (Dome)

    1.TANITIM
    Yarım küre yani kubbe oluşturmak için Kubbe komutu kullanılır. Seçilen yüzey verilen ölçü kadar şişirilir veya çökertilir. Dairesel, dikdörtgensel veya çokgen yüzeylere uygulanabilir. Komuta aşağıdaki yol kullanılarak girilir:
    ♦ Ekle►Unsurlar
Kubbe … (Insert Features Dome)  yolu kullanılır.

    2.KUBBE OLUŞTURMA
    Kubbe oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
     1. Kubbe (Dome) komutu çalıştırılır.
     2. Kubbe isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1).

 
        Şekil 1:”Kubbe (Dome)” özellik yöneticisi                  Şekil 2:Seçilmiş yüzey

    3. Parametreler bölümündeki Yüzlerden Kubbe (Faces to Dome)   boşluğuna tıklanır ve hemen ardından obje üzerinde şişirilecek düz bir yüzey seçilir (Şekil 2).
    4. Uzaklık (Distance)  kısmına şişirme yükseklik değeri girilir. Bir ön izleme meydana gelir (Şekil 3). Ön izlemenin görünebilmesi için Önizlemeyi Göster onay kutusu   işaretlenmelidir.
    5. Tamam (OK) düğmesine tıklanarak şişirme işlemi tamamlanır (Şekil 4).


                 Şekil 3:Önizleme                            Şekil 4:Kubbe (Şişirme)           

    6. Yönü Ters Çevir (Reverse Direction)   düğmesine tıklanırsa, şişirme yerine çöküntü şeklinde olur (Şekil 5).
    7. Eliptik Kubbe (Elliptical Dome) onay kutusu  işaretlenirse kubbe elips şeklinde olur (Şekil 6).

  
                   Şekil 5:Çöküntü                                          Şekil 6:Eliptik şişirme

    3.TABANI ÇOKGEN OLAN PARÇALARDA KUBBE OLUŞTURMA
    Tabanı çokgen olan parçalarda kubbe oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Tabanı çokgen olan parça oluşturulur (Şekil 7).
    2. Kubbe komutu çalıştırılır. Kubbe isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 8). Özellik yöneticisinde aşağıdaki işlemler yapılır:
        Parametreler bölümündeki Yüzlerden Kubbe (Faces to Dome)  boşluğuna tıklanır ve hemen ardından obje üzerinde üst yüzey seçilir.

     
Şekil 7:Tabanı çokgen parça                 Şekil 8:”Kubbe” özellik yöneticisi

        Uzaklık (Distance)  kısmına kubbe yükseklik değeri girilir. Bir ön izleme (öngörünüm) meydana gelir. Ön izlemenin görünebilmesi için Ön İzlemeyi Göster (Show Preview) onay kutusu işaretlenmelidir.
        Sürekli kubbe (Continuous dome) onay kutusu işaretlenirse normal bir kubbe meydana gelir (Şekil 9).
        Sürekli kubbe onay kutusu işareti kaldırılırsa kubbe kenarlara dik ve teğet olarak olarak başlar ve önizleme meydana gelir (Şekil 10).
    4. Tamam   düğmesine tıklanır ve işlem sonuçlandırılır (Şekil 11).

      
    Şekil 9:Normal kubbe           Şekil 10:Önizleme           Şekil 11:Dik teğet kubbe

    4.NOKTAYA KADAR KUBBE OLUŞTURMA
    Ölçü verilmeden önceden çizilmiş bir noktaya veya çizime kadar kubbe oluşturulabilir. İleride anlatacağımız yüzeye paralel bir çizim düzlemi oluşturulur ve üzerine nokta veya bir çizim çizilir. Biz burada nokta oluşturduk ve düzlemi gizledik. Yeniden Oluştur (Rebuild)  komut düğmesine tıklanır. Nokta, şişirilecek düzlemin hizasına herhangi bir yere çizilebilir (Şekil 12).
    Noktaya göre kubbe oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Kubbe komutu çalıştırılır. Kubbe isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 13).
       ♦ Parametreler bölümündeki Yüzlerden Kubbe (Faces to Dome)  boşluğuna tıklanır ve hemen ardından obje üzerinde şişirilecek yüzey seçilir.

      
           Şekil 12:Şişirilecek yüzey ve nokta            Şekil 13:Özellik yöneticisi

        Sınırlandırma Noktası veya Çizim  kısmındaki boşluğa tıklanır ve hemen ardından nokta seçilir. Bir önizleme meydana gelir (Şekil 14).
    4. Tamam (OK) düğmesine tıklanır ve işlem sonuçlandırılır (Şekil 15).
    Not:SolidWorks çizim programında işlemler bittikten sonra 2d çizimler açık gri renkte görünebilirler. Bunları gizlemek için 2d obje üzerine tıklanır.  Sağ tuş yapılır ve Gizle (Hide)  komut düğmesine tıklanarak 2d objeler gizlenir.

 
           Şekil 14:Önizleme görüntüsü               Şekil 15:Kubbe işleminin sonucu

 

SPONSORLAR