/
/
/
CAPTION BAR (Başlık Çubuğu)
CAPTION BAR (Başlık Çubuğu)
     CAPTION BAR (Başlık Çubuğu)

     3ds Max başlık çubuğunda çok sık kullanılan kontrol düğmeleri, bilgi araştırma düğmeleri  ve  en sağda programı kapatma ve pencere kontrol düğmeleri bulunur (Şekil 1).


                                                            Şekil 1:Başlık çubuğu

    1. Application  (Uygulama)  düğmesine tıklandığında bir menü görüntülenir. Bu menüde dosyalama komutları ve daha önceden üzerinde çalışılmış dosyalar listelenir. Alt + F tuşlarına birlikte basılarak da menü ekrana gelir. Bu komutların görevleri ilerideki bölümde anlatılacaktır.
    2. Quick Access Toolbar
 (Hızlı Erişim Araç Çubuğu)   üzerinde en çok kullanılan komut düğmeleri bulunur.
      ♦ New Scene
(Yeni Sahne)  düğmesine tıklanırsa yeni sahne dosyası açılır.
      ♦ Open File
(Dosya Aç)  düğmesine tıklanırsa kayıtlı bir dosyayı açar.
      ♦ Save File
(Dosyayı Kaydet)  düğmesine tıklanırsa çalışmalar dosyaya kaydedilir.
      ♦ Project Folder
(Proje Klasörü)  düğmesine tıklanırsa ayrıntılı olarak bilgisayardaki tüm klasörler listelenir.
      ♦ Customize Quick Access Toolbar
(Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme)  düğmesine tıklanırsa başlık çubuğunun sol tarafındaki  komut düğmelerinin görünüp görünmemesini sağlar (Şekil  2). Komutların önündeki işaret kaldırılırsa düğme görünmez. Hide Menu Bar yazısı üzerine tıklanırsa menü çubuğu ekranda görünmez. Yine aynı yerden Show Menu Bar yazısı üzerine tıklanırsa menü çubuğu ekranda görünür.
    3. Info Center
(Bilgi Merkezi) başlık çubuğunun sağında yer alır. 3ds Max ve diğer Autodesk  ürünlerindeki bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlar (Şekil  3).
    4. Window Controls (Pencere Kontrolleri)  başlık çubuğunun en sağında yer alır. Üç adet düğmeden meydana gelir. Ekran penceresini  kontrol etmeye yarar.
       ♦   düğmesine tıklandığında çalışma ekranı minimize edilir.
       ♦   düğmesine tıklandığında çalışma ekranı maksimize edilir.
       ♦     düğmesine tıklandığında çalışma ekranı kapatılır.

 
 Şekil  2:Hızlı erişim araç çubuğu            Şekil 3:”Info Center”  araç çubuğu   

 

SPONSORLAR