/
/
/
IZGARA ve NOKTA YAKALAMA ARAÇLARI AYARLARI
IZGARA ve NOKTA YAKALAMA ARAÇLARI AYARLARI
    IZGARA ve NOKTA YAKALAMA ARAÇLARI AYARLARI

    Snap  düğmelerinden birinin üzerine sağ tıklanır. “Grid And Snap Settings” isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 1).

        Şekil 1:Grid ve Snap ayar diyalog kutusu                                                                                

    1. Snaps (Yakalamalar) sekmesinden yakalama çeşidi seçilir.
    2. Options
(Seçenekler) sekmesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 2).


               Şekil 2:"Options" sekmesi       

      ♦ Marker  (İşaretleyici) bölümünde Display (Görünüm) onay kutusu işaretli olursa yakalama işareti görünür. Size kısmına yakalama işaretinin büyüklüğü girilir.
      ♦ General kısmında Snap Preview Radius  değeri yakalamanın etki alanını belirtir.  Angle değeri Rotate komutu  için atlama açısı girilir. Percent değeri  Scale komutu için yüzde olarak büyültüp küçültülmede kullanılır.
    3. Home Grid sekmesinden grid çizgileri arasındaki ölçüler ayarlanır
(Şekil  3).


                  Şekil 3:"Home Grid" sekmesi

      ♦ Grid Spacing kısmına iki grid çizgisi arasındaki mesafe girilir.
      ♦ Major Lines every Nth Grid Line kısmına, kaç adet grid çizgisinden sonra ana grid çizgileri yerleştirme değeri girilir. Ana grid çizgilerinin rengi daha koyudur.
      ♦ Perspective View Grid Extent kısmına perspektif ekranında grid  çizgisi sayısı görüntüleme değeri girilir. Bu değer 7’ dir.
      ♦ Active Viewport seçeneği seçilirse ayarlar aktif ekranda geçerli olur.
      ♦ All Viewport seçeneği seçilirse ayarlar tüm ekranlarda geçerli olur. 

 

SPONSORLAR