/
/
/
SNAPS (Yakalama Noktaları)
SNAPS (Yakalama Noktaları)
    SNAPS (Yakalama Noktaları)

    Snap düğmeleri üzerine sağ tuş yapılır ve Grid and Snap Settings diyalog kutusu görüntülenir. Snaps sekmesinden yakalanacak noktalar işaretlenir (Şekil  1). Seçilen snapları bir defada temizlemek için Clear All düğmesine tıklanır.


                        Şekil 1:Yakalama noktaları

     1. Grid Points : Ekrandaki grid çizgilerinin kesim noktalarını yakalar. 2D  çizimlerde daha çok kullanılır.
     2. Grid Lines : Grid çizgilerini yakalar.
     3. Pivot : Objelerin hareket merkezini yakalar
     4. Bounding Box : Objeler seçildiğinde oluşan beyaz renkli kutuyu yakalar.
     5. Perpendicular  : 2 boyut objelerin dik noktalarını yakalar. Objelerin dik noktalarını yakalamak için dışarıdan bir başlangıç noktası alınır.
     6. Tangent : Dairesel 2D objelerin teğet noktalarını yakalamak için kullanılır. Dairesel objelerin teğet noktalarını yakalamak için dışarıdan bir başlangıç noktası alınır.
     7. Vertex : Objelerin köşe noktalarını yakalar.
     8. Endpoint  : Objelerin uç noktalarını yakalar.
     9. Edge/Segment   : 3D objelerin köşelerini 2D objelerin doğru parçalarını yakalar.
   10. Midpont  : Doğru ve kenarların orta noktalarını yakalar.
   11.  Face  : Objelerin yüzeylerini yakalar.
   12. Center Face  : Yüzeylerin merkezini yakalanır.

 

SPONSORLAR