/
/
/
OBJELERİ GİZLEME ve DONDURMA (Hide and Display)
OBJELERİ GİZLEME ve DONDURMA (Hide and Display)
    OBJELERİ GİZLEME ve DONDURMA (Hide and Display)

   1. TANITIM
    Kalabalık ve büyük projelerde çalışırken, çalışmayı kolaylaştırmak için bazı objelerin geçici olarak ekranda görünmesi istenmeyebilir. Bazı objelerde dondurularak yanlışlıkla üzerinde işlem yapılması önlenebilir. Gizleme ve dondurma işlemleri için komut panelindeki Display    panel düğmesine tıklanır.

    2. OBJELERİ GİZLEME
    Komut panelindeki Display panel düğmesine tıklandıktan sonra ekranın sağ tarafına açılır menü yerleşir. Objeleri gizlemek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Hide by Category
(Katagoriye Göre Gizle) bölümünden gizlenmesi istenilen obje gruplarının önündeki kutu işaretlenir ve o gruba ait objeler gizlenir. İşaret kaldırılırsa tekrar görüntülenirler. Şekil 1’ de kategori grupları görülmektedir.

    
          Şekil 1:Kategoriler                   Şekil 2:"Hide bölümü                    

      ♦ Geometri (3 Boyutlu Objeler)                    ♦ Shapes (2 Boyutlu Şekiller)
      ♦ Lights (Işıklar)                                             ♦ Cameras (Kameralar)
      ♦ Helpers (Yardımcılar)                                  ♦ Space Wraps (Alan Etkileri)
      ♦ Particle Systems (Zerrecik Sistemleri)      ♦ Bone Object (Kemik Objesi)       
      ♦ All
(Hepsi) düğmesine tıklanırsa ekrandaki her şey seçilir ve gizlenir.
      ♦ None
(Hiçbiri) düğmesine tıklanırsa her şey görünür.
      ♦ Invert
(Ters) düğmesine tıklanırsa mevcut seçimin tersi alınır.
    2. Hide
(Gizle) bölümünde (Şekil  2), seçilmiş olan nesnelerin gizlenmesini veya tekrar görünmesini sağlayan düğmeler bulunur.
      ♦ Hide Selected
(Seçilmişi Gizle)           ♦ Hide Unselected  (Seçilmemişleri Gizle)
      ♦ Hide by Name  (İsme Göre Gizle)        ♦ Hide by Hit  (Tıklayarak Gizle)
      ♦ Unhide All (Tümünü Gizleme)             ♦ Unhide by Name (İsme göre gizleme)
      ♦ Hide Frozen  Objects (Dondurulmuş Objeleri Gizle)
    3. Feeze (Dondur) bölümünde (Şekil 3), seçilmiş olan nesnelerin dondurulması veya tekrar çözülmesini sağlayan düğmeler bulunur. Dondurulmuş objeler ekranda görünür fakat seçilemezler ve üzerlerinde işlem yapılamaz.

        
             Şekil 3:"Freeze" bölümü

     ♦ Freeze Selected (Seçilmişi Dondur) 
     ♦ Freeze Unselected  (Seçilmemişleri Dondur)
     ♦ Freeze by Name  (İsme Göre Dondur)                ♦ Freeze by Hit  (Tıklayarak Dondur)
     ♦ Unfreeze All (Tümünü Çöz)                                 ♦ Unfreeze by Name (İsme Göre Çöz)
     ♦ Unfreeze by Hit (Tıklayarak Çöz)

  

SPONSORLAR