/
/
/
GROUP (Gurup Yapma)
GROUP (Gurup Yapma)
    GROUP (Gurup Yapma)

   1.TANITIM
    Group (Grup) komutuyla birden fazla obje grup haline getirilir. Grup şekillerden bir tanesi seçildiğinde hepsi birden seçilir Move, Rotate, Scale komut araçları grup şekiller üzerinde kullanılabilir. Group komutuna aşağıdaki yoldan ulaşılır: 
    ♦ Menu Bar Group  ► Group

   2. GRUP YAPMA (Group), GRUBU BOZMA (Ungroup)
    Gurup yapmak ve bozmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Önce grup yapılacak objeler seçilir
(Şekil 1).
    2. Daha sonra Main Toolbar menüsündeki Group menüsünden Group komutu verilir. Group (Grup) isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 2).
        ♦ Group name kısmına bir isim yazılır ve OK (Tamam) düğmesine tıklanarak işlem bitirilir.
    3. Ungroup komutu, oluşturulmuş grubu bozarak, gruptaki objeleri  bağımsız duruma getirir. Önce grup objeler seçilir ve Group Ungroup komutu verilir.

 
  Şekil 1: Grup yapılacak objeler                           Şekil 2:Diyalog kutusu

    3. AÇ (Open), KAPA (Close)
    Open komutu, grubu geçici olarak bozar. Objeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak Close komutu verilerek tekrar gruba dönülür.

   4. BİRLEŞTİR (Attach), AYIR (Detach)
    Sonradan çizilmiş objeleri guruba dahil etmek ve ayırmak için işlem sırası:
    1. Attach
(Bağla) sonradan çizilmiş objeleri gruba ilave etmek için kullanılır. Bunun için önce obje seçilir. Daha sonra Attach komutu verilir ve grup seçilir.
    2. Detach
(Çıkar) komutuyla gruptan eleman çıkarılır. Grup önce Open ile açılır. Çıkarılacak obje seçilir ve Detach komutu verilir. Tekrar Close komutuyla grup kapatılır.

    5. DAĞIT (Explode),  MONTAJ (Aassembly)
    Birden fazla gurupları dağıtmak veya montaj etmek için işlem sırası:    
    1. Explode
(Dağıt) komutu birden fazla grupları parçalar ve elemanlarına ayırır.
    2. Assembly 
(Montaj) komutuyla birden fazla grup montaj haline getirilir. Önce gruplar seçilir daha sonra Assembly komutu verilir.

 

SPONSORLAR