/
/
/
MAIN TOOLBAR (Ana Araç Çubuğu)
MAIN TOOLBAR (Ana Araç Çubuğu)
    MAIN TOOLBAR (Ana Araç Çubuğu)

    Main Toolbar araç çubuğu, 3ds Max komut araçlarının bir çoğuna hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Şekil  1’ de Main Toolbar araç çubuğu görülmektedir. Aşağıda bazı komutların görevleri kısaca açıklanmıştır. İleride bu komutlar detaylı bir şekilde incelenecektir.             


                                             Şekil  1:”Main Toolbar”araç çubuğu

    1. Undo Scene Oparation (Sahne Operasyonunu Geri Al)  düğmesine tıklanırsa en son yapılan işlem geri alınır. Aşağı bakan oka tıklanırsa yapılan işlemler sıralanır. Geri alınmak istenilen işlem üzerine tıklanılır.
    2. Redo Scene Oparation
(Sahne Operasyonunu İleri Al)  düğmesine tıklanırsa geri alınmış işlemler ileri alınır. Aşağı bakan oka tıklanırsa yapılan işlemler sıralanır. İleri alınmak istenilen işlem üzerine tıklanılır.
    3. Select object
(Obje Seç)  düğmesine tıklanırsa herhangi bir objeyi seçmeyi veya başka bir komut aracından çıkmayı sağlar. Ayrıca ekranın boş bir yerine sağ tıklayarak da komuttan çıkılabilir.
    4. Select and Move  
(Seç ve Taşı)   komutuyla seçilen objeleri taşımayı sağlar.
    5. Select and Rotate 
(Seç ve Döndür)   komutuyla seçilen objeler X, Y veya Z eksenlerinde döndürülür.
    6. Select and Scale  
(Seç ve Ölçeklendir)  komutuyla seçilen objeler orantılı veya orantısız  olarak büyütülür veya küçültülür.
    7. Mirror  
(Aynalama – Simetri Alma)  komutuyla  seçilen objelerin simetriğini alınır.
    8. Align  
(Hizalama)  komutuyla bir objenin başka bir objeyle  hizalamasını sağlar.
    9. Render Production  
(Çalışmayı Derle)   komut düğmesine tıklanarak yapılmış olan 3 boyutlu çizimler resme (Bmp, Jpg vb.) dönüştürülür. 3ds Max programında print veya plot komutu bulunmamaktadır. Yani programın kendi içerisinden çıkış alınamaz. Yapılmış olan çizimler bir resme dönüştürülür ve buradan çıktı alınır.      
    10. Render Setup  
(Derleme Kurulumu)   komut düğmesine tıklandığında aynı isimde diyalog kutusu görüntülenir.  3D çalışmalar fotoğrafa veya  animasyona  dönüştürür.
    11. Material Editor  
(Malzeme Editörü)   komut aracıyla oluşturulan 3D objelere malzeme ve kaplama atanır.
    12. Ana araç çubuğunda eğer görülemeyen butonlar (düğmeler) varsa iki butonun arasına gelinir ve imleç el biçimine dönüştüğünde farenin sol tuşu basılı tutularak çekilir. Bu şekilde sağ tarafta görünmeyen araçlar görünür hale gelir.

 

SPONSORLAR