/
/
/
MENU BAR (Menü Çubuğu)
MENU BAR (Menü Çubuğu)
     MENU BAR (Menü Çubuğu)

     Benzer komutların  bir araya getirildiği gruplara menü denir. Hiç araç çubuğu olmasa bile menülerden komutlar çalıştırılarak çizimler yapılabilir. Konular anlatılırken menülere değinilecektir. Şekil  1’ de menü çubuğu görülmektedir. Daha önceki versiyonlarda bulunan File menüsünün görevleri son 3ds Max versiyonlarında Application   düğmesine tıklanarak kullanılacaktır.


                                                      Şekil 1:Menü çubuğu

 

 

SPONSORLAR