/
/
/
SEÇME METOTLARI VE SİLME (Selections and Delete)
SEÇME METOTLARI VE SİLME (Selections and Delete)
     SEÇME METOTLARI (Selections)

    Tüm çizim programlarında olduğu gibi 3ds Max programında da obje seçme işlemleri değişik şekillerde yapılmaktadır. Seçilen objeler tekrar düzenlenebilir veya ekrandan tamamen kaldırmak için silinebilir. Seçme metotlarına Main Toolbar üzerinden veya Edit menüsünden ulaşılabilir.
    1. Select Object   
(Objeleri Tek Tek  Seç) düğmesine tıklanarak objeler tek tek seçilir. Seçilen objenin etrafında Boinding Box denilen beyaz çizgili bir kutu oluşur. Komutlar uygulandığında oluşan şekle gizmo denir. Komut uygulandığında gizmo’ da objeyle beraber şekil değiştirir.
    2. Birden Fazla Obje Seçimi yapmak için Ctrl tuşuna basılarak birden fazla obje ardı ardına seçilebilir.
    3. Windows/Crossing
(Pencere / Çapraz):  düğmesine tıklanarak geçiş yapılır. Window   yönteminde pencere içine giren objeler seçilir. Crossing   yönteminde pencerenin içine giren ve pencerenin değdiği objeler seçilir.
    4. Region Select
(Bölge Seçimi): Select Object   düğmesine tıklanır ve sol tuş basılıyken  ekranda bölge oluşturulur. Bölgenin içine giren veya değen objeler seçilirler. Bölge seçiminin diğer yöntemleri şunlardır:
    ♦ Rectangular Selection Region   yöntemiyle dikdörtgensel bölge oluşturularak seçim yapılır. Sol tuş basılı tutularak dikdörtgen oluşturulur. Dikdörtgen içine giren objeler seçilir.
    ♦ Circular Selection Region    yöntemiyle dairesel bölge oluşturularak seçim yapılır. Sol tuş basılı tutularak daire oluşturulur. Daire içine giren objeler seçilir.
    ♦ Fence Selection Region    yöntemiyle hat sınırı çizerek bölge oluşturulur. Başlamak için sol tuş ekranın herhangi bir yerine tıklanır. Kesik çizgili bir doğru oluşur. Ekranda değişik yerlere tıklanarak bölge oluşturulur ve bölgenin  içine giren objeler seçilir.
    ♦ Laso Selection Region  yöntemiyle eğrisel bir alan seçimi yapılır. Mouse ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve sürüklenerek eğrisel bölge oluşturulur ve bölgenin  içine giren objeler seçilir.
    ♦ Paint Selection Region    yöntemiyle boyama yapar gibi seçim yapılır. Mouse ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve seçim dairesi oluşur. Sürüklenerek objeler üzerinde gezdirilir. Daire içine giren objeler seçilir. Dairenin büyüklüğünü ayarlamak için seçim aracı üzerine sağ tıklanır. Preference Settins isimli diyalog kutusu görüntülenir. General sekmesinden Scene Selection bölümünden  Point Selection Brush Size kısmına seçim dairesinin büyüklük değeri girilir.
    5. Select by Name
(İsme Göre Seç):   düğmesine tıklanır ve ekrana Select From Scene diyalog kutusu görüntülenir. Burada objeler listelenir. Obje seçilir ve OK (Tamam)  komut düğmesine tıklanır. Birden fazla obje seçmek için Ctrl tuşu basılı tutulur.
    6. Selection Filter (Seçimi Filitreleme):  kısmından bir tür seçilirse sadece o türdeki objeler seçilebilir.
    7.  Selection Lock Toggle
(Seçimi Kilitleme Modu):   Space tuşuna basılırsa açılır kapanır. Aktif olduğunda sarı renkli olur. Daha önceden seçilmiş obje hariç hiç bir obje seçilemez.
    8.  Isolate Selection
(Seçimi İzole Et): Parça seçilir ve sağ tuş yapılır. Isolate Selection komutu verilir. Seçilmiş obje hariç diğer tüm objeler geçici olarak ekrandan kaybolur. Exit Isolate yazısına tıklanarak gizlenen objeler ekrana tekrar yerleşir.
    9.  Selection Set (Seçim Seti Yapma): Aynı gruba ait resimler seçilerek set yapılabilir.
    10.  Aynı renkli şekilleri seçmek için Edit menüsünden Select By ► Color kullanılır.
    11. Seçme metotlarından Select By Name için H tuşuna basılabilir.
    12. Edit menüsünden Select all komutu verilirse ekrandaki her şeyi seçer. Ctrl+A tuşlarına birlikte basılırsa da aynı işlem gerçekleşir.
    13. Edit menüsünden Select None komutu verilirse seçili objelerin seçilmişliğini kaldırır. Ctrl+D tuşlarına birlikte basılırsa da seçilmiş tüm objelerin seçilmişliği kaldırılır.
    14. Edit menüsünden Select Invert komutu verilirse seçimi tersine çevirir. Ctrl+I tuşlarına birlikte basılırsa da seçim tersine çevrilir.

    SİLME (Delete)
    Delete (Sil): Seçilmiş objeleri silmek için klavyeden Delete tuşuna basılır veya Edit ► Delete komutu kullanılır.

 

SPONSORLAR