/
/
/
TIMELINE (Zaman Çubuğu)
TIMELINE (Zaman Çubuğu)
   TIMELINE (Zaman Çubuğu)

     Animasyon yapıldığında animasyonun uzunluğunu gösteren çubuktur (Şekil 1). Ayrıca animasyon sırasında animasyonun bulunduğu konumu gösterir. Her çizgi bir animasyon karesini temsil eder.


                           Şekil 1:Animasyon zaman çubuğu  

 

 

SPONSORLAR