/
/
/
VIEW CUBE (Görüntüleme Küpü)
VIEW CUBE (Görüntüleme Küpü)
     VIEW CUBE (Görüntüleme Kübü)

    1.TANITIM     
    İnteraktif olarak görüntüleme sağlayan ve küp şeklinde bir araçtır. ViewCube’ ün standart  ve izometrik görünümler sağlayan düğmeleri vardır. Ekranda görünmesi için aşağıdaki yollar kullanılır:
    ♦ Ekran isminin sol kısmındaki [+] işareti üzerine tıklanır. Listelenen komut listesinden ViewCube Show the View Cube seçilir .
    ♦ Views menu Viewport Configuration  Viewport Configuration   ViewCube  Display Options  Show the View Cube  onay kutusu işaretlenir.

    2. EKRANDA GÖRÜNTÜLENME SEÇENEKLERİ
    1. Ekran isminin sol üst kısmındaki [+] işareti üzerine sol tuşla tıklanır. Ekrana gelen komut listesinden  ViewCube üzerine gelinir ve görüntülenme seçenekleri listelenir (Şekil  1).

   
                                 Şekil  1:Görüntü küpü seçenekleri                                                         

    ♦ Show the ViewCube üzerine tıklanır veya klavyeden Alt+Ctrl+V tuşlarına birlikte basılırsa görüntüleme küpü ekrana yerleşir (Şekil  2).


         Şekil  2:Görüntüleme küpü

    ♦ Show For Active View üzerine tıklanırsa sadece aktif çalışma ekranında görüntülenir.
    ♦ Show For  All Views üzerine tıklanırsa  tüm çalışma ekranlarında görüntülenir.
    2. Görüntüleme küpünü ekrana yerleştirmenin başka bir yolu da Views menu Configure… Viewport Configuration  yoluyla diyalog kutusuna ulaşılır. ViewCube sekmesine tıklanır.
     ♦ Display Options bölümünde Show the ViewCube kontrol kutusu işaretlenir. In All Views seçeneği seçilirse tüm çalışma ekranlarında görüntülenir. Only in Active View işaretlenirse sadece aktif ekranda görüntülenir.  Aktif ekranın sağ üst köşesine görüntüleme küpü yerleşir. ViewCube Size kısmından büyüklüğü ayarlanır. Inactive Opacity kısmından kullanılmadığı durumlarda renk tonu ayarlanır.

    3. GÖRÜNTÜLEME KÜPÜ KULLANIMI
    1. Görüntüleme küpünün çok sayıda seçenekleri vardır. 3 kenarın kesiştiği köşeler, kenarların ortaları, Top, Front gibi görünüm isimleri, W, N gibi yön isimleri, sağ üstteki oklar vb. yerlere tıklandığında değişik görünümler oluşur . Bunları deneyerek görünüz.
    2. Bir çok işlemden sonra ilk konuma dönmek için  Home  düğmesine tıklanır. Çalışma ekranlarına göre görüntülenir 
(Şekil  3).  


                        Şekil 3:Görüntüleme küpünün ekranlara göre durumu

 

SPONSORLAR