/
/
/
UNITS SETUP (Ölçü Birimi Ayarı)
UNITS SETUP (Ölçü Birimi Ayarı)
     UNITS SETUP (Ölçü Birimi Ayarı)
    3ds Max programında çizimlere başlamadan önce gerekiyorsa birim sisteminin ayarlanması gerekir. Daha sonra yapılacak ayarlar istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

    Çünkü program Amerika’ da yazıldığından dolayı Inch (Parmak) sisteminde işlem yapmaktadır.
    Avrupa ve memleketimizde Metric (Metre) ölçü sistemi kullanılmaktadır.
    Ölçü birimi ayarı yapmak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Menü çubuğundan Customize menüsüne tıklanır ve komutlardan  Units Setup seçilir.
    2. Units Setup  isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 1).
       
          Şekil 1:"Units Setup" diyalog kutusu                                 

    3. Ekranda güncel çizim yaparken kullanılacak birim sistemi için Display Unit Scale bölümünden seçim yapılır. Memleketimizde metre sistemi uygulandığından Metric seçeneği seçilir. Birim olarak centimeters (cm) birimini seçelim. Lighting Units (Işıklandırma Birimi)  kısmından  International seçilir.
    4. System Unit Setup (Sistem Birim Ayarı) düğmesine tıklanır ve aynı isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 2).

   Şekil 2:Sistem birim ayar diyalog kutusu

      Burada Import komutuyla dışarıdan  alınan objelerin ölçek katsayısı ve birim sistemi seçilir. 1 Unit=1,0 seçilirse dışarıdan alınan resimler gerçek ölçüsünde 3dsmax ekranına gelir. Biz çizimlerimizde centimeters (cm) birimini seçtik ve geçerli olması için OK düğmesine tıklanır. 
      Bu ayar dışarıdan bir resim alınacağı zaman veya yeni bir obje oluşturulacağı zaman önceden yapılmalıdır. 
     5. OK düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır. Üzerinde çalışılan dosyada sonradan birim değişikliği yapılmaz.
 
  
SPONSORLAR