/
/
/
STATUS BAR (Durum Çubuğu)
STATUS BAR (Durum Çubuğu)
     STATUS BAR (Durum Çubuğu)

    Transform komut araçları kullanıldığında cisimlerin X,Y, Z eksenlerine göre ekrandaki yerini gösterir. Bir komut verildiğinde ne yapılması gerektiğini bildirir. Kaç adet seçilmiş objenin olduğunu ve grid (ızgara) mesafelerini belirtir. Şekil 1’ de durum çubuğu görülmektedir. 


                                                  Şekil 1:Durum çubuğu

 

SPONSORLAR