/
/
/
COMMAND PANEL (Komut Paneli)
COMMAND PANEL (Komut Paneli)
    COMMAND PANEL (Komut Paneli)

    Ekranın sağ tarafındaki panele Command Panel (Komut Paneli) denir (Şekil 1). 3ds Max programının en çok kullanılan  bölümüdür. Komut paneli 6 temel panelden oluşmaktadır. Her panelin menüleri vardır.
    1. Create  
(Oluştur) Paneli:  Yeni obje oluşturmayı sağlayan menüleri içerir. Create panelinin kendi içerisinde  7 adet  menüsü bulunmaktadır. 
      ♦ Geometry  
(Geometri) menüsü  Box, Cone gibi 3 boyutlu çizim komut araçlarını içerir. Ekrana otomatik olarak yerleşir (Şekil 1).
      ♦ Shapes    (Şekiller)  menüsü Line, Circle gibi 2 boyutlu çizim komut düğmelerini içerir (Şekil 2).

       
          Şekil  1:Komut paneli                 Şekil 2:”Shapes” menüsü                

     ♦ Lights   (Işıklar)  menüsü ışık komutlarını içerir. Ekrana ışık yerleştirilmek istendiğinde bu araçlar kullanılır (Şekil 3).
     ♦ Cameras  (Kameralar) menüsü kamera komut araçlarını içerir. Ekrana kamera yerleştirilmek istendiğinde bu araçlar kullanılır.
     ♦ Helpers  
(Yardımcılar) menüsü bazı efektleri veya bazı işlemleri yapabilmek için kullanılacak olan yardımcı çizimleri yapmayı sağlayan araçları içerir.
     ♦ Space Warps  
(Boşluk Etkileri) menüsü Bomb, Ripple, Wave gibi bazı boşluk efektlerini yapmayı sağlayan komut araçlarını içerir. 3ds max sadece bir çizim programı değil aynı zamanda animasyon da yapabilmektedir. 
    ♦ Systems    
(Sistemler) menüsünde kombine objeler ve kontroller bulunur. Daha doğrusu  programın içerisinde hazır sistemlerin bulunduğu menüdür. Örneğin güneş ışığı, gün ışığı vb.

   
      Şekil  3: Işıklar  menüsü 

    2. Modify   (Değiştirme) Paneli: Önceden çizilmiş ve var olan bir objenin özelliklerini görmek ve değiştirmek için kullanılır. Modify panelinde bir objeye ait özellikleri görmek ve değiştirebilmek için o objenin seçilmiş olması gerekmektedir.
    3. Hierarchy  
(Hiyerarşi) Paneli: Bu panel düğmesi üzerine tıklandığında birbirine bağımlı objelerin bağlantı ayarları yapılır. Ayrıca pivot isimli bir noktadan bahsedilmektedir. Bu nokta objelerin etki noktasıdır. Yani bir obje büyültülüp küçültüldüğü zaman veya döndürüldüğü zaman pivot noktasına göre büyür, küçülür veya döner.  Normal koşullar altında objelerin pivot noktası değiştirilmediği sürece ağırlık merkezleridir. Ancak çalışmanın bazı anlarında pivot noktalarının yerinin değiştirilmesi gerekebilir. Pivot noktasını eski haline getirmek için Reset Pivot komutu kullanılır.
    4. Motion  
(Hareket) Paneli: Animasyon panelidir. Çizilmiş olan objelere hareket verildiyse bu hareketle ilgili ayarlamalar motion panelinden yapılır. Çizilmiş olan objelere veya kameralara hareket verilebilir.
    5. Display  
(Görüntüleme) Paneli: Ekrandaki objelerin nasıl görüneceği ayarlanır. Ekranda hangi şekiller görünecek hangi şekiller gizlenecek veya ekranda hangi şekiller görünür ama kullanılmaz hale getirilecek  bu panelden belirlenir.
    6. Utilities   
(Yardımcılar) Paneli: Çizimlere yardımcı olan ve programın içerisine sonradan plug-in dediğimiz eklentileri ilave etmeyi sağlar. Bunlar özel komutlardır. Bunlar programcılar tarafından yazılır. İnternetten veya cd halinde temin edilebilir.

  

SPONSORLAR