/
/
/
AREA and VOLUME (Alan ve Hacim)
AREA and VOLUME (Alan ve Hacim)
   AREA and VOLUME (Alan ve Hacim Hesaplama)

    Önceden oluşturulmuş 3D objelerin ölçülerini, alanını ve hacmini öğrenmek için kullanılır. 3D objelerin ölçülerini öğrenmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Obje oluşturulur ve seçilir
(Şekil 1).
    2. Utilities Panel  ►Measure düğmesi üzerine tıklanır. Ekranın sağ tarafına Measure bölümü yerleşir (Şekil  2).
     ♦ Objects alt bölümünde aşağıdaki bilgiler bulunur:
        > Surface Area
(Yüzey Alanları) kısmında tüm yüzeylerin alanlarının toplamı yazılır. Birimi ise ayarlı birimin (cm²) karesidir.                     
        > Volume
(Hacim) kısmında objenin hacmi yazılır. Birimi ise ayarlı birimin (cm³) küpüdür.
     ♦ Dimensions alt bölümünde X, Y, Z  yönlerine göre objenin boyut bilgileri bulunur.

                 
                      Şekil 1:Ölçülecek obje                        Şekil  2:Ölçüler

 

SPONSORLAR