PLANE (Düzlem)
    PLANE (Düzlem)

    1.TANITIM 
    Plane, 2 boyutlu kare veya dikdörtgen şeklinde düzlem çizmek için kullanılan bir  komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ​♦ Create panel   ►Geometry   ►Standard Primitives ►Object Type ►Plane

    ​♦ Create menu ►Standard Primitives ►Plane

    2.DÜZLEM (Plane) OLUŞTURMA
    2 boyutlu (XY düzleminde)  düzlem çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır.
    1. Ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak çapraz olarak sürüklenir ve bırakılır. Bu şekilde düzlem çizilmiş olur
(Şekil 1).

    2. Name and Color  bölümünde düzleme isim verilir ve rengi değiştirilir (Şekil 2).

 
                   Şekil 1:Düzlem                             Şekil 2:Düzenleme  bölümleri  

    3. Creation Method bölümünde düzlem oluşturma metodu seçilir (Şekil 2).
      ​♦ Rectangle seçeneği seçilirse çizilen düzlem dikdörtgen şeklinde olur.
      ​♦ Square
(Kare) seçeneği seçilirse çizilen düzlem kare şeklinde olur.     
      ​♦ Keyboard Entry bölümünde düzlem oluşturma klavyeden değer girilerek yapılır. Fazla pratik değildir. Yerleştirmeyi ekran merkezine göre yapar.  

 
          Şekil  3:Parametreler                                     Şekil 4:Düzlem

    4. Parameters bölümü, düzlemin ölçülerini ve segment sayılarını değiştirmek için kullanılır (Şekil  3).
      ♦ Length (Uzunluk) kısmına Y ekseni yönünde uzunluk değeri girilir.
      ​♦ Width
(Genişlik) kısmına X ekseni yönünde genişlik değeri girilir.
      ​♦ Length  Segment  değeri, Y ekseni yönünde bölüntülere ayırır.
      ​♦ Width  Segment
(Genişlik Parça Sayısı) değeri, X ekseni yönünde bölüntülere ayırır. Şekil 4’ de düzlem ve bölüntüleri görülmektedir.

 

SPONSORLAR