/
/
/
L- EXT (L - Yükseklik)
L- EXT (L - Yükseklik)
   L-EXT (L-Yükseklik)
   
1.TANITIM
    L-Ext, L şeklinde duvar tipi katı model çizmek için kullanılan bir komuttur. L-Ext komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Create panel  ►Geometry   ►Extended Primitives ►Object Type ►L-Ext  

    ♦ Create menu ►Extended Primitives ►L-Extrusion

    2. L- OBJESİ (L-ext) OLUŞTURMA
    L-Ext  komutuyla L şeklinde katı model çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak objenin tabanı L şeklinde olacak şekilde sürüklenir ve bırakılır.
    2. Mouse yukarı doğru hareket ettirilir ve sol tuş tekrar tıklanarak yükseklik oluşturulur. Mouse ileri - geri  hareket ettirilir ve sol tuş tekrar tıklanarak genişlik oluşturulur. Şekil 1’ de taslak L objesi görülmektedir.

 
 Şekil  1:Taslak L-objesi                              Şekil  2:Parametreler

    3. Komuttan çıkmadan komut panelinin alt tarafındaki Parameters bölümünde (Şekil  2) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Side Length  kısmına yan kenar uzunluk değeri girilir.
      ♦ Front Length   kısmına ön kenar uzunluk değeri girilir. İlk tıklanılan yerdeki kenardır. Koordinat eksenlerinin bulunduğu kısım.
      ♦ Side Width kısmına yan kenarın  genişlik değeri girilir.
      ♦ Front Width kısmına ön kenarın  genişlik değeri girilir.
      ♦ Height  kısmına yükseklik değeri girilir.
      ♦ Diğer kısımlara segment (bölüntü) sayıları girilir.
Şekil 3’ de L katı model objenin bölüntüleri görülmektedir.

 
   Şekil 3:Bölüntülü L-objesi    
                        

SPONSORLAR