CAPSULE (Kapsul)
   CAPSULE (Kapsül)

     Capsule, ortası silindir kapakları yarım küre olan ve ilaç kapsülüne benzeyen şekilleri çizmek için kullanılan bir komuttur. Çizim kuralları ve parametreleri Oil Tank komutunda olduğu gibidir.
Şekil 1’ de kapsül resimleri görülmektedir.

        
                                         Şekil 1:Kapsül çizimleri                            

SPONSORLAR