/
/
/
PRISM (Üçgen Prizma)
PRISM (Üçgen Prizma)
   PRISM (Üçgen Prizma)
   
1.TANITIM
     Prizm komutu, tabanı üçgen olan prizma elde etmek için kullanılır. Her kenarın uzunluğu değiştirilebilir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel  ►Geometry   ►Extended Primitives ► Object Type ►Prism  
     ♦ Create menu ► Extended Primitives ► Prism

    2.ÜÇGEN PRİZMA (Prism) OLUŞTURMA
    Prism komutuyla üçgen prizma çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak çapraz olarak sürüklenir ve bırakılır. Tepe noktasının yeri ayarlanarak tekrar tıklanır. Bu şekilde prizmanın tabanı  oluşturulur.
    2. Mouse yukarı doğru hareket ettirilir ve sol tuş  tıklanarak yükseklik oluşturulur. Bu şekilde taslak obje çizilir
(Şekil  1).

     
           Şekil 1:Üçgen prizme                        Şekil 2:Parametreler                   

    3. Komut panelinin alt tarafındaki bölümlerde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Name and Color bölümünden üçgen prizmanın ismi ve rengi değiştirilir.
       ♦ Creation Method  bölümünden çizim metodu seçilir.
          > Isosceles
(İzometrik Ölçekli) seçilirse prizmanın taban kenarlarından ikisi eşit uzunlukta olur. Sonradan bu kenarların uzunlukları değiştirilebilir.
          > Base/Apex  seçeneği seçilirse prizmanın tabanının üçüncü köşesini kullanıcı istediği yerde alabilir.
       ♦ Keyboard Entry bölümünde prizmanın yerleştirileceği yerin X, Y. Z  koordinat değerleriyle, prizmanın boyut ölçüleri girilir. Sonra Create
(Oluştur) düğmesine tıklanır.
       ♦ Parameters bölümünde ekrandaki taslak olarak çizilmiş üçgen prizmanın ölçüleri değiştirilir ve bölüntü sayıları girilir.
Şekil  2’ de parametreler görülmektedir.
          > Side 1 Lenght  kısmına 1. kenar uzunluk değeri girilir. X ekseni yönündedir.
          > Side 2 Lenght  kısmına 2. kenar uzunluk değeri girilir. 1. kenarın sağındaki kenardır.
          > Side 3 Lenght  kısmına 3. kenar uzunluk değeri girilir. 2. kenarın solundaki kenardır.
          > Height kısmına prizmanın yükseklik değeri girilir.
          > Side 1 Segs  kısmına 1. kenarın segment (bölüntü) değeri girilir.
          > Side 2 Segs  kısmına 2. kenarın segment değeri girilir.
          > Side 3 Segs  kısmına 3. kenarın segment değeri girilir.
          > Heigth  Segs  kısmına Z ekseni yönünde yükseklik segment (bölüntü) sayısı girilir.
Şekil  3’ de bölüntülü üçgen prizmalar görülmektedir.
    
Not: Bölüntüleri görmek için F4 tuşuna basılır. 


         Resim 3:Üçgen prizma çeşitleri ve bölüntüleri 

 

SPONSORLAR