SPHERE (Küre)
   SPHERE (Küre)

    1.TANITIM
    Sphere, küre çizmek için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel  ► Geometry  ► Standard Primitives ► Object Type Sphere 

     ♦ Create menu ►Standard Primitives Sphere

    2. KÜRE (Sphere) OLUŞTURMA 
    Küre çizmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Mouse’ ın  sol tuşuyla önce merkez noktası tıklanır ve sürüklenerek kürenin yarıçapı oluşturulur
(Şekil 1).
    2. Ölçüleri Parameters bölümünden (Şekil  2) ayarlanır ve aşağıdaki işlemler yapılır:
      ♦ Radius
(Yarıçap) kısmına yarıçap değeri girilir.
      ♦ Segments
(Kenar sayısı) kısmına kenar sayısı girilir. Sayı yüksek tutularak kürenin daha düzgün görünmesi sağlanır.
      ♦ Smooth
(Yumuşatma) işareti kaldırılırsa küre köşeli olur (Şekil 3).

 
              Şekil 1:Küre                     Şekil  2:Parametreler              Şekil  3:Köşeli küre                   

     ♦ Hemisphere (Yarım Küre) kısmına  0-1 arasında değer girildiğinde, küre aşağıdan yukarı doğru kesilerek  kesilmiş küreye dönüşür (Şekil 4)
         > Chop seçeneği seçilirse küre, yarım küre yapıldığında bölüntü sayısı azalır.
         > Squash seçeneğiyle  küre, yarım küreye dönüştüğünde bölüntü sayısı azalmaz ve sıklaşır.
     ♦ Slice On işaretlenirse dikey eksene göre dilimleme yapılır. Burada Y=0 derece kabul edilir. 
Şekil  5’ de  90 derece dilimlenmiş küre görülmektedir.
     ♦    onay  kutusu işaretlenirse Pivot 
(Hareket) merkezi Z ekseni yönünde kürenin tabanına taşınır (Şekil  6).

  
       Şekil 4:Yarım küre               Şekil 5:Dilimlenmiş küre         Şekil 6:Pivot merkezi

 

SPONSORLAR