/
/
/
HEDRA (Çoklu Geometrik Şekil)
HEDRA (Çoklu Geometrik Şekil)
   HEDRA (Çoklu Geometrik Şekil)
   
1.TANITIM
    Hedra, birçok farklı yüzeylerin birleşmesiyle oluşan bir objedir. Bu yüzeyler üçgen, kare ve beşgen şeklindedir. Bu yüzeyler düzenli veya düzensiz olabilir. Şekil 1’ de hedra çeşitleri görülmektedir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir.
     ♦ Create panel  Geometry   ►Extended Primitives  ► Object Type ►Hedra  

     ♦ Create menu ► Extended Primitives ► Hedra

  
        Resim 1:Hedra çeşitleri                        Şekil 2:Hedra              

    2.ÇOKLU GEOMETRİK ŞEKİL (Hedra) OLUŞTURMA
    Hedra  çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
   1. Ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve serbest bırakılarak  hedra oluşturulur
(Şekil 2).
   2. Hedra  çizildikten hemen sonra komuttan çıkmadan ölçüleri ve özellikleri değiştirilmek istenildiğinde komut panelinin alt tarafındaki Parameters (Parametreler) bölümünde yapılır.
   3. Family alt bölümündeki
(Şekil 3) seçenekler kullanıldığında Hedra çeşitleri elde edilir.

  
 Şekil  3:Family seçenekleri                      Şekil 4:Tetra objesi     

     ♦ Tetra seçeneği seçilirse yüzeyleri üçgen olan geometrik şekil elde edilir (Şekil  4).

    
    Şekil 5:Cube/Octa objesi       Şekil  6:Dodec/Icos objesi

     ♦ Cube / Octa  seçeneği seçilirse yüzeyleri üçgen ve karelerden oluşan geometrik şekil elde edilir (Şekil 5).
     ♦ Dodec /Icos  seçeneği seçilirse yüzeyleri üçgen ve beşgenlerden oluşan geometrik şekil elde edilir (Şekil 6).
     ♦ Star 1  seçeneğiyle uçları çıkıntılı beş köşeli geometrik şekil elde edilir (Şekil 7).
     ♦ Star 2  seçeneği seçilirse uçları düz beş köşeli yıldız geometrik şekil elde edilir (Şekil 8).

   
      Şekil 7:Star 1 objesi                  Şekil 8:Star 2 objesi             

    4. Family Parameters alt bölümünde P ve Q değerleri girilerek çokgen yüzey sayısı çoğaltılır. Değerler 0-1 arasındadır (Şekil 9).
    5. Axis Scaling alt bölümündeki P,Q ve R  kısımlarına değerler girilerek çokgen yüzeyler ölçeklendirilir. Default değer 100’ dür. 100’ den küçük değer verilirse içe doğru,  100’ den büyük değer verilirse dışa doğru ölçeklendirilir. Etkisini deneyerek görünüz. Reset düğmesine tıklanırsa tekrar 100 değerlerine dönülür.


     Şekil 9:Parametreler

    6. Radius  kısmına hedra’ nın yarıçap değeri girilir.
    
Not: Diğer kısımların etkilerini deneyerek görünüz. Komuttan çıkıldıktan sonra yeniden düzenleme yapılacaksa önce obje seçilir. Daha sonra Modify   düğmesine tıklanır.  

 

SPONSORLAR