/
/
/
OIL TANK (Yağ Tankı)
OIL TANK (Yağ Tankı)
   OIL TANK (Yağ Tankı)
    
1.TANITIM
    Ortası silindir,  alt ve üst tabanları konvex bombe şeklinde olan ve yağ tankına benzeyen objelerdir. Oil Tank komutu bu objelerin çiziminde kullanılır. 
    Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
      ♦ Create panel   ►Geometry   ►Extended Primitives ►Object Type OilTank  

      ♦ Create menu ►Extended Primitives ►Oil Tank

    2.YAĞ TANKI  (Oil Tank) OLUŞTURMA
    Oil Tank komutuyla yağ tankı çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak çapraz olarak sürüklenir ve bırakılır. Yağ tankının tabanı  oluşturulur.
    2. Mouse yukarı doğru hareket ettirilir ve sol tuş tıklanarak yükseklik oluşturulur. Mouse içeri veya dışarı doğru hareket ettirilerek kapak  oluşturulur.
Şekil 1’ de taslak yağ tankı görülmektedir.
    3. Komuttan çıkmadan Parameters  bölümünden
(Şekil  2) aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

   
    Şekil 1:Taslak yağ tankı                               Şekil 2:Parametreler

      ♦ Radius (Yarıçap) kısmına tankın yarıçap değeri girilir.
      ♦ Height
(Yükseklik) kısmına tankın yükseklik değeri girilir.
      ♦ Cap Height
(Kapak Yüksekliği) kısmına tankın kapağının yükseklik değeri girilir.
      ♦ Overall
(Her Şey Dahil) seçeneği seçilirse yükseklik değeri en dıştan en dışa alınır.
      ♦ Centers
(Merkezler) seçeneği seçilirse yükseklik değeri kapaklar haricinde alınır.
      ♦ Blend
(Karışım) kısmına yazılan değerle kapakla silindirik gövde arasını yumuşatır.
      ♦ Sides kenar sayısı girilir. Kenar sayısı arttıkça şekil daha düzgün görünür.
      ♦ Height Segs kısmına yükseklik bölüntü sayısı girilir.
      ♦ Smooth
(Yumuşatma) onay kutusu işaretlenirse köşeler yuvarlatılır. Onay kutusu boşaltılırsa obje köşeli olur.
      ♦ Slice On onay kutusu işaretlenir ve daha önceki komutlarda anlatıldığı gibi başlangıç ve bitiş açıları verilerek obje dilimlenir.

 

SPONSORLAR