SPINDLE (Mil)
   SPINDLE (Mil)

     Spindle komutuyla ortası silindir, kapakları yani uç kısımları koni olan obje çizilir.  Çizim kuralları ve parametreleri Oil Tank komutunda olduğu gibidir 
Şekil 1’ de spindle çizimleri görülmektedir.


                                Şekil 1:Spindle çizimleri     

SPONSORLAR