CYLINDER (Silindir)
    CYLINDER (Silindir)
    
1.TANITIM 
    Silindir oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
     ♦ Create panel    ►Geometry    ►Standard Primitives ► Object Type ► Cylinder
     ♦ Create menu Standard Primitives ► Cylinder

     2.SİLİNDİR (Cylinder) OLUŞTURMA     
     Silindir çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Önce ekranın herhangi bir yerine mouse’ın sol tuşuyla tıklanır ve sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve bırakılır. Bu şekilde silindirin tabanı oluşturulur.
     2. Mouse yukarı doğru sürüklenir ve sol tuş tekrar tıklanarak yükseklik verilir
(Şekil  1).
     3. Smooth onay kutusu kaldırılır ve kenar sayısı (Sides) azaltılırsa, silindirlerden tabanı çokgen olan prizmaya benzer şekil elde edilir. Şekil 2’ de dilimlenmiş ve tabanı çokgen olan silindirler görülmektedir.
     4. Panelin alt kısmındaki Name and Color,  Creation Method,  Keyboard Entry, Parameters bölümlerinde yapılan işlemler Cone
(Koni) komutunda anlatıldığı gibidir.   

            
                Şekil 1:Silindir               Şekil 2:Köşeli ve dilimlenmiş silindirler

 

SPONSORLAR